พสกนิกรชายแดนไทย- เขมร ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลร.10

28 ก.ค. 2562 20:55 น.
ศรีสะเกษ - อำเภอชายแดนไทยเขมรจัดกิจกรรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 68 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระองค์และนำข้าราชการพสกนิกรถวายถวายสัตย์ปฏิญาณตนแดสงความจงรักภักดี

เมื่อเวลา09.29น.วันที่ 28 กรกฎาคม2562 ที่ศาลาประชาคมสิงหคีรี อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายอรรถพลอัครบุตร  อำเภอภูสิงห์  นำข้าราชการพลเรือน ปกครอง ทหาร  ตำรวจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาคมชมรม มูลนิธิ และประชาชนชาวอำเภอภูสิงห์ทุกหมู่เหล่า ร่วม 500 คนร่วมถวายความจงรักภักดีด้วยการถวายถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 นำพาพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรรถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 68 รูป โดยมีพระครูประภัศร์ ศุตะลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะรับบิณฑบาต ดอกไม้ ธูป เทียน ข้าวสารอาหารแห้ง  พสกนิกรชาวไทย ด้านชายแดนไทยเขมรด้านอำเภอภูสิงห์ 

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพสกนิกรที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 18 กรกฎาคม 2562 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุด ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์ อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์และเกิดความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับพระพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น

 

พระมหามงคลนี้ชาวอำเภอภูสิงห์ทุกหมู่เหล่าตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งสัมผัสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลกดลบันดาลประทานไชยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

ศิลปะวัฒนธรรม