ลูกเสือพิษณุโลกสวนสนามรวมพลังแสดงความจงรักภักดี

28 ก.ค. 2562 20:58 น.
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 28 กค. 62 ที่โรงเรียนจ่าการบุญ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายประพฤทธิ์ สุขใย ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทบทวนคำปฏิญาณและพิธีสวนสนาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

การจัดงานดังกล่าว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือชาวบ้าน ได้รวมพลังแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความสามัคคี และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมพิธี รวมทั้งสิ้น 710 คน

ศิลปะวัฒนธรรม