เลี้ยงอาหารกลางวันนักโทษ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ

28 ก.ค. 2562 21:05 น.
นครราชสีมา - เรือนจำโคราช เลี้ยงอาหารกลางวันนักโทษ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

 

 

ที่เรือนจำกลางนครราชสีมา เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 ก.ค. 2562  ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( อบจ.) นครราชสีมา และนายวัชรวิชย์  สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

โดยมีนายบำรุง  จันทร์บ้านคลอง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา นำผู้ต้องขังแรกรับจำนวน 400 คน กล่าวปฏิญาณต่อพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จากนั้นว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  ฯ และคณะได้ร่วมกันตักอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ต้องขังจำนวน 600 คน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานภายนอก และรับชมการแสดงกิจกรรมความสามารถของผู้ต้องขัง บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น

 

เพื่อเป็นพระราชกุศลรวมทั้งสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง รวมพลังจิตอาสา แสดงน้ำใจและสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง เป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมหลังจากออกจากทัณฑสถาน เป็นพลังในการช่วยเหลือขับเคลื่อนสังคมต่อไป

ศิลปะวัฒนธรรม