อุบลฯ ผวจ.นำ นอภ.ร่วมจิตอาสาพัฒนาลำโดมใหญ่

23 ก.ค. 2562 13:37 น.
จังหวัดอุบลราชธานี พ่อเมืองอุบลฯจัดกิจกรรมคืนชีวิตให้สายน้ำลำโดมใหญ่ ให้สะอาด ปลูกป่า ปล่อยปลา เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ และ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณบ้านแข้ด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี   นายสฤษดิ์ วิฑูรย์์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำนายสมชัย บูรณะ อำเภอน้ำยืน พร้อมข้าราชการ  พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรม  จิตอาสา  ปลูกป่า ปล่อยปลา และ Big Cleaning Day เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล

 

 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   วันที่ 28 กรกฎาคม 2562   โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นปีแรกและจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการพร้อมกันทั้ง 3 อำเภอ จาก ต้นน้ำ สู่ปลายน้ำ ได้แก่ อำเภอน้ำยืน อำเภอนาเยีย และอำเภอพิบูลมังสาหาร โดยได้รับความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ  เอกชน และประชาชนในพื้นที่

 

 

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้   ประชาชนในพื้นที่ จะได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ำลำโดมใหญ่ และยังได้ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ ที่มีสภาพเสื่อมโทรม ให้กลับมามีสภาพดีตามธรรมชาติเหมือนเดิม ที่สวยงามอีกด้วย.////////////////

 

คุณภาพชีวิต