อนาคตใหม่ เล็งส่ง พล.ต.ต ภูมิรา ชิงนายก อบจ.โคราช

21 ก.ค. 2562 21:00 น.
นครราชสีมา - รุกคืบ อนค.นครชัยบุรินทร์ ระดมสมอง กำหนดยุทธศาสตร์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นโคราช ชูแคนดิเดตว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ฯ พล.ต.ต ภูมิรา ฯ อดีต รอง ผบช.สืบสวนกลาง พ.ต.ท สมชาย เพศประเสริฐ

 

ที่ห้องประชุมโรงแรมเคเอส พาวิลเลียน อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2562  นายทวี  อภิชาตเสนีย์ อดีตที่ปรึกษาและคณะทำงานนายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งท้องถิ่นกลุ่มอนาคตใหม่ (อนค.) นครชัยบุรินทร์ ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ด้านการจราจร ชลประทาน การจัดการศึกษาและข้อกฎหมายท้องถิ่น ชี้แจงให้ความรู้ว่าที่ผู้สมัครการเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่ 4 จังหวัด อีสานตอนล่าง 1 กลุ่มจังหวัดนครราชสีมา สนามเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) โดยมีอดีตผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการ นักธุรกิจและผู้นำชุมชนในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา เพื่อระดมสมอง นำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขที่มีความแตกต่างตามบริบทของแต่ละพื้นที่ จัดทำรูปแบบยุทธศาสตร์การหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

 

 

 

 

นายทวี ฯ ประธานยุทธศาสตร์กลุ่ม อนค.นครชัยบุรินทร์ เปิดเผยว่า กลุ่ม อนค.นครชัยบุรินทร์ ได้เปิดโอกาสให้บุคคลหลากหลายสถานะอาสาเข้ามาทำงานการเมืองท้องถิ่น โดยเน้นต้องมีโปรไฟล์การทำงานด้านสังคมและลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แนวคิดการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นเมืองหลวงของ 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องอาศัยองค์ความรู้ ประสบการณ์ นำจุดด้อย จุดเด่นมาใช้พัฒนาเมืองให้ทันสมัยและรองรับเมกกะโปรเจกต์ของรัฐบาล เพื่อตอบโจทย์ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนกว่า 3 ล้านคน ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ปัญหาการจราจร การจัดการชลประทานทั้งภัยแล้งน้ำอุปโภค บริโภคไม่พอเพียงและน้ำท่วมซ้ำซาก เศรษฐกิจซบเซาเป็นสิ่งเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขให้เป็นรูปธรรม สนาม อบจ.นครราชสีมา ล่าสุดมติกลุ่มได้มีแคนดิเดตว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. ฯ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมคือ พ.ต.ท สมชาย  เพศประเสริฐ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) และอดีต ส.ส เขตหลายสมัย พล.ต.ต ภูมิรา  วัชรปรานีกุล อดีต รอง ผบช.สอบสวนกลาง เลือดเนื้อไขชาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และสนามเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา นายอนันท์ อาบสุวรรณ อดีตสมาชิกสภา ทน. ฯ และอดีตผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์

 

ด้านนายอนันท์ ฯ แคนดิเดตว่าที่ผู้สมัคร นายก ทน. ฯ กล่าวว่า พื้นที่ 37.5 ตารางกิโลเมตร 90 ชุมชน ของ ทน. ฯ มีปัญหารอรับการแก้ไข ยุทธศาสตร์การหาเสียงเลือกตั้ง ได้ชูประเด็นจัดการปัญหาการจราจร แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่กระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวเมือง ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น จัดการปัญหาวิกฤตขยะมูลฝอยล้นเมือง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม น้ำในคูเมืองต้องสะอาดไม่สีเขียวมรกต ลำตะคองช่วงไหลผ่านเขต ทน.ฯ คุณภาพน้ำต้องดีกว่านี้และสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตนเชื่อชาวโคราชกว่า 2 แสนคน ต้องการให้เมืองโคราชน่าอยู่ หากเลือกตนและกลุ่ม อนค. ฯ เข้าไปบริหาร สิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมภายใน 4 ปี