ชาวบ้านลงขันซื้อน้ำมัน สูบน้ำเข้านา 500 ไร่ประสบภัยแล้ง

21 ก.ค. 2562 12:19 น.
ศรีสะเกษ-ชาวบ้านยาง ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมลงขันซื้อน้ำมัน ยืมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ของกรมโยธาฐิการและผังเมือง จาก อบต.โคกจาน มาสูบน้ำจากลำห้วยสำราญ เข้าสู่แปลงนาที่กำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เชื่อว่าจะสามารถช่วยได้อย่างน้อยกว่า 500 ไร่

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ จังหวัดศรีสะเกษ สภาพความแห้งแล้งยังแผ่กระจายหนักออกไปยัง 22 อำเภอ เกษตรกรที่ทำนาข้าวที่ต้องอาศัยน้ำฝนระทมหนักเพิ่มขึ้น เพราะฝนได้เกิดการทิ้งช่วงไปมากกว่า 2 เดือนแล้ว  ต้นข้าวในแปลงนาที่เกษตรกรปักดำ หว่านเอาไว้กำลังขึ้นสูงมาราว 10 เซนติเมตร รอน้ำฝนที่จะเติมลงมาเพิ่มให้ต้นข้าวเจริญเติบโต แต่ต้องมาชะงัก แห้งกรอบ เหลืองยืนต้นเริ่มทยอยตายไปที่แปลงสองแปลง ที่ละต้นสองต้น แผ่ขยายไปเป็นบริเวณกว้าง

ขณะนี้ภาพรวมของแปลงนาข้าวที่รอน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ คาดว่าต้นข้าวที่ขาดน้ำในแปลงนา ยืนต้นตายไปแล้วกว่า 1 แสนไร่ ขณะเดียวกันกรมฝนหลวงก็ที่ได้มาปักหลักตั้งฐานขึ้นบินทำฝนเทียนอยู่ที่สนามบินอุบลราชธานี ได้พยายามจูงเมฆฝนให้มาตกในทุกพื้นที่ของภาคอีสานตอนล่าง รวมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ได้ทำรายงานขอความช่วยเหลือไปแล้ว และเมื่อค่ำวานนี้ได้มีเมฆตั้งเค้ามาแต่ก็ถูกลมพัดหายไปยังพื้นที่อื่นหมด ยังไม่มีฝนตกลงมายังพื้นดินเลย

 

 

ในหลายพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 22 อำเภอ กำลังเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เช่นเดียวกับที่บ้านยาง ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายเหล็ง บุตรดาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านยาง หมู่ที่ 7 ตำบลโคกจาน หลังจากที่ได้รับรายงานจากลูกบ้าน ก็ได้นำคณะกรรมการหมู่บ้าน ออกสำรวจความเสียหายจากภัยแล้ง ต้นข้าวที่ยืนต้นตาย แลได้ประชุมหารือกับลูกบ้าน พร้อมการนำเสนอแนวทางแก้ไข ซึ่งเดิมแปลงนาของชาวบ้าน ได้มีคลองโครงการอีสานเขียวเก่าไว้นานหลายปี ไม่มีการใช้งานมาเลย เพราะสภาพความแห้งแล้งไม่หนักเช่นปีนี้ แต่ในปีนี้พบปัญหาแล้งหนัก จึงได้มีการนำเสนอในที่ประชุม ขอให้ผู้ใหญ่บ้านทำรายงานไปยัง นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอ พร้อมทำบันทึกเรื่องขอยืนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ของกรมโยธาฐิการและผังเมือง ที่นำมามอบไว้ให้ อบต.โคกจาน นำมาติดตั้ง และสูบน้ำจากลำห้วยสำราญ ที่เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์อยู่ ขึ้นสู่แปลงนาข้าว โดยเบื้องต้นจะสามารถช่วยได้อย่างน้อยกว่า 500 ไร่ โดยชาวบ้านยินดีที่จะบริจาคเงินซื้อน้ำมันเติมเครื่องสูบช่วยกัน

 

 

นายเหล็ง บุตรดาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านยาง เปิดเผยว่า ตนได้รับรายงานจากลูกบ้านถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ก็ได้ทำรายงานไปยังนายอำเภออุทุมพรพิสัย ทราบ และได้ทำเรื่องขอยืมเครื่องสูบน้ำจาก อบต.โคกจาน ซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ที่กรมโยธาและผังเมือง นำมามอบไว้ให้นานแล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หรือน้ำท่วมในเขตนี้ ได้เครื่องมาแล้วพี่น้องชาวบ้านก็ได้มาช่วยกันติดตั้ง และร่วมกันบริจาคเงินซื้อน้ำมันมาเติมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันโซลาอยู่ที่ 100 ลิตร จะสามารถสูบน้ำได้นาน 8 ชั่วโมง ขณะนี้ก็ได้เริ่มเดินเครื่องสูบน้ำ ให้ไหลไปตามลำคลองอีสานเขียว และมีการขุดแยก แบ่งน้ำเข้าพื้นที่นาของลูกบ้านในแถบนี้ช่วยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาไปพลางก่อน เชื่อจะสามารถช่วยต้นข้าวในแปลงนาได้อย่างน้อย กว่า 500 ไร่ในแถบนี้ ที่สามารถดันน้ำไปให้ได้มากที่สุด

 

 

 

ภาคประชาสังคม