5หมู่บ้านทำพิธีสืบชะตาลำน้ำ ฟังธรรมปลาก่อ แล้งจัดรอบกว่า 10ปี

21 ก.ค. 2562 12:25 น.
พะเยา- แล้งจัดในรอบกว่า 10ปี ชาวร่องห้า 5 หมู่บ้าน พร้อมใจกันทำพิธีสืบชะตาลำน้ำ สวดพุทธมนต์ " ธรรมปลาก่อ " หวังให้ฝนตกลงเรือกสวนไร่นา

            วันนี้ ( 21 ก.ค. 2562 ) ที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำร่องห้า ช่วงถนนพหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา พระครูวิสุทธิปัญญารัตน์ เจ้าอาวาสวัดร่องห้า พร้อมประชาชนชาวตำบลบ้านต๋อม 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านร่องห้าหมู่ที่1 บ้านร่องห้าป่าสักหมู่ที่13  บ้านร่องห้าป่าฉำฉาหมู่ที่14  บ้านร่องห้าหมู่ที่ 15 และบ้านป่าสักร่มเย็นหมู่ 18 สืบชะตาลำน้ำร่องห้า และพิธีเจริญพุทธมนต์ขอฝน หลังจากที่ฝนทิ้งช่วงและในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก จนสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งชาวประมงและชาวนา ที่ปลูกข้าวหรือบริเวณโดยรอบ            

            พระครูวิสุทธิปัญญารัตน์ เปิดเผยว่า ประเพณีการสืบชะตาลำน้ำร่องห้าและประเพณีการเทศนาธรรมพญาปลาช่อน หรือที่ทางเหนือเรียกว่า “ เต๊ดธรรมปล๋าก่อ “ เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวเหนือยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน ซึ่งทางตำบลบ้านต๋อมทั้ง 5 หมู่ ก็เช่นกัน ได้ยึดถือปฏิบัติต่อๆกันมา แต่จะทำพิธีเฉพาะในปีไหนฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือเกิดเหตุเภทภัยแล้งมากกว่าปกติ ต้นข้าวในนายืนต้นตายหรือน้ำในลำคลองแห้งเหือด ก็จะได้ทำพิธีกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้ฝนฟ้าตกลงมาสู่ห้วยหนอง คลองบึงหรือแม่น้ำเพื่อนำไปใช้อุปโภคบริโภค อีกประการหนึ่งก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวไร่ชาวนาที่ดำรงวิถีชีวิตด้วยการเกษตร และการอนุรักษ์สืบสานวิถีวัฒนธรรมของชาวบ้านไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้        

            พิธีเริ่มจากขบวนแก่พระอุปคุตหรือพระบัวเข็มตามคำเรียกของคนล้านนา ชาวบ้านตักบาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์เจริญพระพุทะมนต์ขอฝน สืบชะตาลำน้ำร่องห้า สวดเบิก 1 วาระ การจุดบั้งไฟเพื่อแจ้งแก่เทพยดาให้รับทราบปัญหาของชาวบ้าน และการพัฒนาลำน้ำร่องห้า ด้วยการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจามแนวนโยบายของรัฐบาล “ คลองสวย น้ำใส “ เป็นอันเสร็จพิธี            

            สำหรับลำน้ำร่องห้า เป็นลำน้ำแขนงแยกมาจากกว๊านพะเยาบริเวณสะพานขุนเดช และลัดเลาะผ่าน บ้านบ้านร่องห้า หมู่ที่1, บ้านร่องห้าป่าสัก หมู่ที่13,  บ้านร่องห้าป่าฉำฉา หมู่ที่14,  บ้านร่องห้า หมู่ที่ 15 และบ้านป่าสักร่มเย็น หมู่ 18 ประชาชนใช้เพื่อการเกษตร ซึ่งมีทั้งเรือกสวนและไร่นาที่ต้องพึ่งลำน้ำนี้  ชาวบ้านจึงถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ชุมชน           ( นพพร / พะเยา )

 

 

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม