แล้งจัด..ชาวบ้านเปิดศึกแย่งน้ำประปาหมู่บ้านเดือด คนท้ายน้ำโอดประปาไม่ไหลขาดน้ำกว่า4เดือน!

20 ก.ค. 2562 19:50 น.
ชัยภูมิ - ชาวบ้านใน 2 หมู่บ้านท้ายน้ำ จากแหล่งน้ำดิบผลิตประปาหมู่บ้าน จากบึงหนองโง้ง ต.ชีลอง สุดระทมหนัก ชาวบ้านอีก 1 หมู่บ้านต้นน้ำ ไม่ยอมปล่อยน้ำเข้าเชื่อมระบบประปาหมู่บ้านให้ใช้ได้ ต้องทนทุกข์เจอภัยแล้งหนักประปาไม่ไหลมานานกว่า 4 เดือน จนปัจจุบันต้องเดือดร้อนหนักหลายร้อยครอบครัว วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งยื่นมือช่วยหลังทางอำเภอให้จนท.ลงมาช่วยเปิดเวทีพูดคุยเจรจาช่วยปล่อยน้ำมาให้ยังไม่เป็นผล!

จนล่าสุดด้านนายก อบจ.ชัยภูมิ รุดลงพื้นที่เร่งช่วยเสริมหาแนวทางเยียวยาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเป็นการด่วนแล้ว ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว พร้อมนำรถน้ำออกแจกจ่ายเสริมวันละ 3 เที่ยว และเตรียมขุดเจาะบ่อบาดาลเข้ามาช่วยเสริม  ทั้งขุดลอกคลองเก็บน้ำที่มีในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีพื้นที่เก็บน้ำยามหน้าแล้งให้มากขึ้น รวมทั้งในระยะยาวขอหน่วยงานทางจังหวัดและการประปาภูมิภาคที่เกี่ยวข้องได้เร่งยื่นมือช่วยช่วยเร่งขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้เข้ามาถึงในโซนหมู่บ้านที่เดือดร้อนหนักครั้งนี้ในขณะนี้ทั้งหมดโดยเร็ว เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาการขาดน้ำประปาที่ยั่งยืนให้ได้โดยเร็วเป็นการด่วนในครั้งนี้ด้วย

( 20 ก.ค.62 ) สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จ.ชัยภูมิ เริ่มส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนหนักต่อชาวบ้านในหลายพื้นที่หนุกสุดในรอบกว่า 30 ปี ต่อเนื่อง ล่าสุดชาวบ้านในต.ชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ พากันเปิดศึกษาแย่งน้ำดิบที่เก็บไว้ผลิตประปาให้กับรอยต่อ 3 หมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ท้ายน้ำระบบประปาถูกชาวบ้านที่อยู่ต้นน้ำจากหนองโง้งที่หมู่บ้านโนนหว่านไพร  ของตำบลชีลอง เกิดพากันหวงน้ำไม่ยอมปล่อยแบ่งน้ำมาถึงระบบประปาหมู่บ้านอีกรอยต่อ 2 หมู่บ้านของหมู่บ้านหนองหว้า หมู่ 12 และหมู่บ้านโนนดู่ หมู่ 13 ได้จนปัจจุบันชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้านหลายร้อยครอบครัวต้องทนทุกข์เดือดร้อนหนักเพราะน้ำประปาของ 2 หมู่บ้านไม่ไหลมานานถึงกว่า 4 เดือนแล้ว

และต้องเดือดร้อนขาดแคลนน้ำประปา กันอย่างหนักจนสุดที่จะทนแล้ว โดยทั้งนายโสวิท  คนอุตส่า อายุ 58 ปี ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 12 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และน.ส.ทัศนวรรณ  กุลแก้ว อายุ 43 ปี ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนดู่ หมู่ที่ 13 ตำบลชีลอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่เคยแจ้งเรื่องไปทางเทศบาลตำบลชีลอง และทางอำเภอชัยภูมิ ช่วยจัดชุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาช่วยพูดคุยกับชาวบ้านโนนหว่านไพร ที่อยู่ต้นน้ำในบึงหนองโง้ง ที่มีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ และยังมีน้ำเหลือในบึงเพื่อที่จะช่วยสำรองไว้ใช้ผลิตประปาได้อยู่อีกเป็นจำนวนมาก  แต่กลับหวงน้ำไม่ยอมปล่อยเข้ามาเชื่อมระบบประปาใน 2 หมู่บ้าน มาจนปัจจุบัน หลังการพูดคุยกรณีเปิดศึกแย่งน้ำครั้งนี้กันขึ้นมาแล้วหลายครั้ง แต่จนปัจจุบันก็ยังไม่เป็นผล

จนปัจจุบันเป็นเวลาผ่านมานานกว่า 4 เดือนแล้ว ที่ชาวบ้านใน 2 หมู่บ้าน ของหมู่ที่ 12 และ 13 หลายร้อยครอบครัวต้องทนทุกข์เดือดร้อนหนักเพราะน้ำประปาไม่ไหลมาถึงนานกว่า 4 เดือนแล้ว ซึ่งชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ต้องทนอยู่กันอย่างลำบาก รอรถน้ำจากเทศบาลมาแจกก็ยังไม่เพียงพอทั่วถึง บางรายต้องซื้อน้ำใช้ และหาแหล่งน้ำที่มีตามลำคลองต่างๆที่มีในชุมชนมาใช้กันจนปัจจุบันแทบไม่มีแหล่งน้ำเหลือให้ใช้ได้ทั้งหมดแล้ว

หลายครอบครัวตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ต้องอาบน้ำ 3 วัน - 1 สัปดาห์ต่อครั้ง และจะใช้น้ำอาบกันอย่างประหยัดที่สุดครั้งละไม่เกิน 3 ขัน ซึ่งล่าสุดเองทางผู้นำชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน จึงเดินทางขอเข้าพบ นายมนตรี  ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ ช่วยหาแนวทางช่วยเหลือ โดยล่าสุดทางนายก อบจ.ชัยภูมิ เองจึงได้เดินทางลงพื้นที่ดูปัญหาในจุดนี้ด้วยตนเอง พร้อมอนุมัติการเร่งดำเนินการช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน โดยให้จัดชุดเจ้าหน้าที่นำรถน้ำออกแจกจ่ายชาวบ้านดังกล่าว 3 เที่ยวต่อวัน ช่วยเสริมรถน้ำของเทศบาลตำบลชีลองที่มีเพียง 2 คัน ไปก่อนในช่วงนี้ เพื่อที่จะพอช่วยเยียวยาช่วยเหลือบรรเทาปัญหาการขาดน้ำของชาวบ้านในจุเนี้เบื้องต้นไปก่อน จนกว่าจะหาแนวทางมาช่วยเสริมในการแก้ปัญหาทั้งระบบที่ยั่งยืนมากกว่านี้ได้ต่อไป ทั้งในระยะสั้น กลาง และยาว

โดยนายมนตรี  ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นหลังได้เข้ามาดูพื้นที่รับทราบปัญหาที่มีการแย่งน้ำในพื้นที่กันครั้งนี้เกิดขึ้นแล้ว การแก้ปัญหาเร่งด่วนด้วยการนำรถเข้าช่วยช่วยเสริมแจกน้ำในแต่ละวันๆละ 3 เที่ยว ตามถังเก็บน้ำต่างๆที่มีในรอยต่อ 2 หมู่บ้านหมู่ 12และ 13 แล้ว และจากนี้ไปจะได้สำรวจหาจุดขุดเจาะบ่อบาดาลที่อยู่ใกล้ระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งก็ต้องรอผลดูว่าน้ำบาดาลที่เจาะจะใช้ได้หรือมีความเค็มมากน้อยเพียงใดตามมาอีกครั้งด้วย

รวมทั้งการนำเครื่องจักเข้ามาช่วยขุดลอกคลองที่ใกล้แหล่งผลิตประปาของหมู่บ้าน ที่ปัจจุบันเก็บน้ำได้น้อยตื้นเขินมาก เพื่อที่จะขยายพื้นที่แหล่งเก็บน้ำที่มีในชุมชนได้มากขึ้นในระยะยาวอีกทาง

รวมทั้งโดยเฉพาะปัญหาในจุดนี้ ที่อยู่ใกล้ระบบประปาภูมิภาค แต่ยังไม่มีการขยายเขตเข้ามาถึง ซึ่งจะได้ประสานกับทางผู้ว่าราชการจ.ชัยภูมิ และการประปาส่วนภูมิภาค ในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งระยะทางการขยายเขตประปาภูมิภาคระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร ในจุดนี้สามารถขยายมาถึงได้ แต่ยังไม่มีต้นเรื่องจากชุมชนร้องขอขึ้นไปต่อการประปาส่วนภูมิภาคเท่านั้น

ซึ่งปัญหาประปาหมู่บ้านจากนี้ไป เมื่อการประปาส่วนภูมิภาคได้รับเรื่องจะดำเนินการขยายระบบประปาส่วนเข้ามาถึงแทนระบบประปาหมู่บ้านได้ในจุดนี้ในอนาคต ทั้งหมู่บ้านที่หวงน้ำกัน และหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตรอยต่อของตำบลชีลอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ที่มีทั้งหมดจากนี้ไปก็จะเกิดการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเรื่องการขาดแคลนน้ำประปาใช้ให้หมดไปในจุดนี้ตามมาได้ในอนาคตต่อไป และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางจังหวัดชัยภูมิ และการประปาส่วนภูมิภาค ในครั้งนี้ได้ช่วยเร่งเข้ามาดำเนินการขยายระบบประปาส่วนภูมิภาคให้เข้ามาถึงโดยเร็วต่อไปในครั้งนี้เป็นการด่วนต่อไปด้วย

ภาคประชาสังคม