อุบลฯระดมกำจัดผักตบชวาร่วมกันทำความดีเพื่อพระเจ้าอยู่หัวฯ

20 ก.ค. 2562 20:10 น.
จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชน ทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการกำจัดผักตบชวาอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

จังหวัดอุบลราชธานี  พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชน ทุกภาคส่วน ร่วมบูรณาการกำจัดผักตบชวาอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

  โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองอุบลราชธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประชาชน ในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการ ทำกิจกรรม  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดผักตบชวาอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองให้เป็นแหล่งน้ำที่สะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  และเป็นสถานที่พักผ่อนกำลังกาย ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ทำความดี  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

คุณภาพชีวิต