กาชาดอุบลฯระดมเครื่องช่วยหยอดน้ำเกลือมอบ รพ.ชายแดน

20 ก.ค. 2562 05:29 น.
อุบลราชธานี - สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบเครื่องช่วยหยอดน้ำเกลือ เพื่อนำไปมอบให้กับ โรงพยาบาลตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออก

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นางยุพาภร วิฑูรย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครืองช่วยหยอดน้ำเกลือ Infusion Pump  ผู้มีจิตศรัทธาราบริจาค จาก บริษัท ดาวเรือง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต (ไทยแลนด์)  จำนวน 2 เครื่อง

 

นางสาวสลิลดา  ดั่งธานุวัฒน์ (ร้านบ้านดั่ง) จำนวน 1 เครื่องนางวิมลวรรณ  พงษ์ฐิติรัตน์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่องและ ร้านทองศักดิ์ชัย จำนวน 1 เครื่อง  รวมจำนวน 5 เครื่อง  เพื่อให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ติดต่อกับกับเขตชายแดนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกที่ขาดแคลน หรือเครื่องช่วยหยอดน้ำเกลือ พร้อมขาตั้ง

 

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 พบผู้ป่วยรายใหม่ 40 ราย ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - ปัจจุบัน รวม 4,931 ราย เสียชีวิต 12 ราย เป็นผู้มีผลตรวจยืนยันโรคไข้เลือดออก 12 ราย  ได้แก่ อำเภอนาจะหลวย 5  ราย วารินชำราบ 2 ราย  บุณทริก 2  ราย  สิรินธร 1 และ อำเภอน้ำขุ่น 2 ราย  โดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 5-9 ปี

 

คุณภาพชีวิต