มาดำนาเด้อ... นักเรียนขอนแก่นลงแขกดำนา ฝึกเป็นเกษตรกรตัวจิ๋ว

19 ก.ค. 2562 13:35 น.
ขอนแก่น - นักเรียนร.ร.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น ร่วมกันลงแขกดำนาในแปลงนาสาธิตของโรงเรียน เพื่อฝึกประสบการณ์การเป็นเกษตรกรตัวจิ๋ว โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าจากศูนย์เมล็ดข้าวขอนแก่น

 

               วันที่ 19 ก.ค. 2562 ที่โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทั้งชายและหญิง พร้อมครูอาจารย์ กว่า 50 คน ได้ร่วมทำกิจกรรมกันลงแขกดำนาในแปลงนาสาธิต พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ที่ทางโรงเรียนได้ทำการไถ่พรวนดินไว้แล้ว นักเรียนแต่ละคนต่างพากันนำต้นกล้าที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เมล็ดข้าวขอนแก่น ก้มหน้าก้มตาปักดำลงในแปลงนาอย่างสนุกสนาน เด็กๆหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกัน "แม้จะเลอะ แต่ก็เยอะประสบการณ์" ก่อนจะพากันก้มปักดำกันต่ออย่างฮาเฮ

 

 

               นายกมลเทพ ลำเหลือ โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ เปิดเผยว่า กิจกรรมลงแขกดำนาเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยหนึ่งปีจะจัดกิจกรรมขึ้น 2 ครั้ง คือ ช่วงฤดูทำนาปีและทำนาปรัง โดยใช้แปลงนาสาธิตของโรงเรียน เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็มีอาชีพเป็นเกษตรกร ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วิธีการทำนาและเห็นคุณค่าของข้าว ส่วนพันธุ์กล้าที่นำมาปักดำทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เมล็ดข้าวขอนแก่น หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยว ข้าวที่ได้ส่วนหนึ่งจะนำไปขายเพื่อนำมาเป็นทุนสำหรับจัดซื้ออาหารกลางวัน และเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ