ชาวชัยภูมิฮึดสู้ภัยแล้งหนักพึ่งแห่นางแมวตุ๊กตายุค4.0แทนของจริงขอฝนหวั่นผิดกม.!

19 ก.ค. 2562 13:25 น.
ชัยภูมิ - ชาวบ้านรวมตัวหาแนวทางฮึดสู้ภัยแล้งหนักสุดรอบกว่า 30 ปี สืบสานประเพณีโบราณทำพิธีรำแห่นางเเมวขอฝนไปรอบหมู่บ้านหวังขอเป็นที่พึ่งสุดท้าย แต่การทำพิธีแห่นางแมวขอฝนในยุคปัจจุบัน ก็จำต้องต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น หลังมีพรบ.คุ้มครองสัตว์ ที่เดิมเคยใช้แมวมีชีวิตจริงมาทำพิธีแห่รำในขบวน แต่ปัจจุบันทำไม่ได้มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ออกมา ชาวบ้านก็ต้องพากันมาเปลี่ยนเป็นการนำตุ๊กตาแมวมาทำพิธีแห่แทนในยุคแห่นางแมว ยุค 4.0 สู้ภัยแล้งหนักไปให้ได้แทนก่อนในปีนี้!

จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงเกิดภัยแล้งหนัก ไปทั่วในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิในขณะนี้ ทำให้ ประชาชนหลายพื้นที่ประสบปัญหานาข้าวยืนต้นตาย ลำคลองบ่อน้ำที่มีในชุมชนเกิดแห้งขอดขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะความหวังสุดท้ายที่มีของชาวบ้านหนองโมง ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ  ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งหนัก จนชาวบ้านจำนวนหลายกว่าร้อยหลังคาเรือน ต้องออกมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีแห่นางแมว ตามความเชื่อตามประเพณีมาแต่โบราณ ขอฝนในปีนี้ ที่ชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหนักสุดในรอบกว่า 30 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งมีนายอนุภาพ  นารีรักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านหนองโมง ได้เปิดเผยเรื่องราวการจัดพิธีในครั้งนี้ว่าในปีนี้ทางชาวบ้านได้มาปรึกษาว่าขณะนี้ไร่นาประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงจะยืนต้นตายหมดแล้ว เพราะไม่มีฝนตกติดต่อกันเป็นระยะะเวลานานนับหลายเดือนแล้ว ทั้งที่เป็นช่วงหน้าฝน แหล่งน้ำทางการเกษตรขาดแคลนน้ำอย่างหนัก จึงคิดร่วมกันว่าจะจัดพิธีแห่นางแมวเพื่อขอฝนอย่างน้อยก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและลดปัญหาความเครียดให้กับคนในชุมชนได้บ้าง ซึ่งในขบวนจะได้ร่วมสนุกสนานฟ้อนรำตามประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาจากปู่ย่าตายาย โดยจะมีขบวนร้อง รำ ทำเพลง แห่นางแมวไปรอบๆหมู่บ้าน รวมถึงจะมีชาวบ้านข้างทางร่วมบริจาคเพื่อนำเงินไปถวายวัดในหมู่บ้านอีกด้วย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนในหมู่บ้านที่นำเอาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและชีวิตความเป็นอยู่มาทำเป็นกิจกรรมให้เกิดความสามัคคีของคนในหมู่บ้านในยามที่เกิดวิกฤตภัยแล้งขาดน้ำทำนา จนต้องจัดให้มีการแห่นางแมวดังกล่าวขึ้นครั้งนี้ 

ขณะที่นายสงคราม  วงศ์ศรีไข อายุ 75 ปี ปราชญ์ชาวบ้านเล่าถึงพิธีกรรมในการจัดพิธีแห่นางแมวขอฝนตามประเพณีคนอีสานมายาวนานแต่โบราณว่า พิธีกรรมดังกล่าวตนเองได้รับการสืบทอดมาจากปู่ย่าตายาย ในการประกอบพิธีดังกล่าว เพราะเชื่อว่าฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลมีเหตุผลหลายประการ เช่น  เกิดจากดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง  ประชาชนชาวบ้านหย่อนยานในศีลธรรม  ทำผิดจารีตประเพณี เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้จึงต้องประกอบพิธีขอฝนและการที่ต้องใช้แมวเป็นตัวประกอบสำคัญในการขอฝนนั้น ถ้าฝนตกครั้งใดแมวจะร้องทันที ชาวบ้านจึงถือเอาเคล็ดนี้เมื่อแมวร้องในเวลาที่ฝนตกจะเป็นเหตุให้ฝนตกลงมาจริงๆ ชาวบ้านจึงร่วมมือกันสาดน้ำและทำให้แมวร้องมากที่สุด โดยเชื่อว่าเสียงแมวร้องจะได้ยินถึงเทวดาที่อยู่เบื้องบนฟ้าจะได้ประทานฝนให้ตกลงมาตามคำอ้อนวอน  

และอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในพิธีกรรมคือขันธ์ 5 ประกอบด้วย ดอกไม้ธูปเทียนจำนวน 5 คู่  พุตะไลจุดขึ้นไปบนฟ้าเพื่อส่งสัญญาณไปถึงพญาแถนซึ่งชาวอีสานนับถือเป็นอย่างมากที่จะช่วยส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์  สุ่มไก่หรือกรงและที่สำคัญที่เป็นนางเอกของงานคือแมว

“แต่เนื่องในปัจจุบันไม่สามารถที่จะนำแมวตัวจริง หรือมีชีวิตจริงๆมาประกอบพิธีได้ เนื่องจากมีพรบ.คุ้มครองสัตว์ออกมาและจะเป็นการผิดกฎหมายในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ได้ ชาวบ้านในยุค 4.0 ในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย โดยการนำตุ๊กตาแมวมาประกอบพิธีแทน และพิธีดังกล่าวจะต้องประกอบไปในช่วงหรือปีที่มีความแห้งแล้งจัดเท่านั้น ไม่จำเป็นชาวบ้านจะไม่ทำเด็ดขาดเพราะคนที่สืบทอดกันมาแต่โบราณไม่จำเป็นก็จะไม่นำแมวมีชีวิตเป็นๆออกมาแห่ได้ง่ายๆเช่นกัน ซึ่งจะทำในช่วงที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดปัญหาต้นข้าวที่เพาะปลูกประสบกับปัญหาภัยแล้งหนักเท่านั้น และอีกส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นหวังสุดท้ายที่ชาวบ้านยังมีความหวังว่าหลังทำพิธีแห่นางแมวผ่านไปครั้งนี้แล้ว อีกไม่นานฝนฟ้าก็น่าจะตกลงมาและก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่จะส่งสัญญาณไปถึงหน่วยงานราชการให้ช่วยเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านและความหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วมตามมาอีกด้วยในเร็ววัน”

ศิลปะวัฒนธรรม