จี้นายอำเภอย้ายด่วนปลัดอบต.นาตาล

18 ก.ค. 2562 14:45 น.
อุบลราชธานี - ส.อบต.นาตาล ล่า18รายชื่อได้เสียงเกินครึ่งในสภาฯ ทำหนังสือถึงนายอำเภอ ขอให้ย้ายปลัดอำเภอนาตาล ด่วน อ้าง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม สร้างความแตกแยก ไม่เคารพเสียงในสภา และอื่นๆอีกหลายประการ ขู่ หากนายอำเภอไม่ดำเนินการจะพากันแห่เข้าพบผู้ว่าฯ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสะอาด บุดดา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำสมาชิกสภาตำบล(ส.อบต.)นาตาล พร้อมรายชื่อ 18 ราย จากจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 33 คน ซึ่งถือว่าได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาฯ เข้ายื่นหนังสือต่อนายอลงกรณ์  วรรณคำ นายอำเภอนาตาล โดยขอให้ย้ายปลัด อบต.นาตาล ออกนอกพื้นที่ เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับตำแหน่งปลัด อบต.นาตารลแ  ละเลขานุการสภาฯ เช่น ไม่จัดประชุมตามวาระสมัยการประชุม สภาท้องถิ่น

 

ไม่ชี้แจงระเบียบกฎหมายแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง กับกิจการ อบต.ต่อที่ประชุมสภา มีความขัดแย้งกับผู้บริหารท้องถิ่น ไม่สนองนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น มีความเห็นขัดแย้งกับผู้บริหาร ในการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  2562 องค์กรมีความแตกแยก ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ทำให้การบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้

 

ดังนั้น ให้นายอำเภอดำเนินการย้ายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลออกนอกพื้นนที่ เพื่อเป็นการบรรเทา แก้ไขปัญหา หากไม่ดำเนินการก็จะพากันรวมตัวเข้าไปพบผู้ว่าราชการจังหวัด ต่อไป ด้าน นายอำเภอนาตาล กล่าวว่า จะได้ส่งเรื่องไปยัง  ก.อปท.ให้รับทราบและดำเนินการโดยเร่งด่วน

ทั้งนี้   ผู้สื่อข่าว ได้พยายามติดต่อโทรศัพท์ไปยังปลัด อบต.นาตาล ผู้ถูกกล่าวหาหลายครั้ง เพื่อจะได้ชี้แจงข้อเท็จจริง แต่ก็ติดต่อไม่ได้ ///////////////////////////////////