ชาวบ้านแห่เวียนเทียนขอฝนตก

18 ก.ค. 2562 10:05 น.
ศรีสะเกษ- ชาวบ้านหว้าน จังหวัดศรีสะเกษ ทำบุญถวายเทียนพรรษา พร้อมเวียนเทียนรอบพระธาตุสุพรรณหงส์ โดยไม่มีการจุดเทียนก่อนครบ 3 รอบ เพื่อขอฝนตกในรอบสุดท้าย ก่อนออกจากเรือสุพรรณหงส์

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ที่ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน กับชาวบ้านหว้าน โดยมี พระใบฎีกา สมศักดิ์ อุชุจาโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ กับคณะสงฆ์ร่วมอนุโมทนา ให้ศีล ให้พร โดยที่วัดแห่งนี้ตลอดระยะช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาได้มีผู้คน นักแสวงบุญ เดินทางมาทำบุญถวายสังฆทาน ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน จากการที่วัดแห่งนี้เปน 1 ใน 9 วัดของจังหวัดศรีสะเกษ ที่อยู่ในเส้นทางของการแสวงบุญ น่ามาเที่ยวทำบุญในเชิงของพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นยังเป็นวัดที่อยู่ในหมู่บ้านศีล5 ของจังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนเป็นชนเผ่าลาว นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณี สวมโสร่ง นุ่งซิ่นผ้าไทย ใส่บาตร ไหว้พระธาตุสุพรรณหงส์ ในทุกเช้าวันอาทิตย์

 

 

 

พระใบฎีกา สมศักดิ์ อุชุจาโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ กล่าวอวยพรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกเหล่ากาชาด และคณะที่มาร่วมกันถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายสังฆทาน โดยขอให้ผู้ว่าฯ นายกเหล่ากาชาด เป็นร่มโพธิ์ใบใหญ่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ญาติโยมในจังหวัดศรีสะเกษ ขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขอบุญบารมีของผู้ว่าฯ ให้ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ อยู่เย็นเป็นสุข ไม่เจ็บ ไม่จน ไม่เจ็บก็คือ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใดใด ไม่จนก็คือมีอยู่มีกินตามอัตภาพ ในการประกอบสัมมาอาชีพโดยชอบ และขอให้บารมีผู้ว่าฯ ที่มาร่วมทำบุญขอให้ฝนตกมาสู่ท้องนา ด้วย

 

 

ภายหลังจากที่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมทำบุญถวายเทียน ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทานแล้ว ก็ได้เดินทางกลับ ในส่วนของ พระใบฎีกา สมศักดิ์ อุชุจาโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านหว้าน ได้ร่วมกันเวียนเทียนรอบอุโบสถ ที่เป็นรูปเรือสุพรรณหงส์ ลอยอยู่กลางสระน้ำขนาดใหญ่ โดยเวียนเทียนรอบเรือภายใน โดยที่ยังไม่มีการจุดเทียน และเมื่อครบ 3 รอบแล้ว ค่อยจุดเทียน ถือเป็นทักษะภูมิปัญญา หรือเคล็ดลับ ที่จะขอให้ทวยเทพเทวา พญาแถน ได้ส่งฝนมาตกยังโลกมนุษย์ มาตกที่จังหวัดศรีสะเกษ มาตกยังตำบลน้ำคำ หมู่บ้านหว้าน เพราะขณะนี้กำลังเกิดความแห้งแล้ง ฝนไม่ตกมาหลายวันมาก อากาศก็ร้อนตลอดวัน ต้นข้าวที่ทำนากันจะแห้งตายหมดอยู่แล้ว โดยจากนี้ทุกคนเชื่อว่าเทวดาจะให้มีฝนตกลงมาเพื่อต้นข้าวจะได้เจริญเติบโตออกรวงให้ชาวบ้านมีข้าวกินต่อไป

 

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม