ขบวนเทียนวัดบูรพาพิมลคว้าที่ 1 พิมาย

16 ก.ค. 2562 14:14 น.
นครราชสีมา - เริ่มแล้ว..นักท่องเที่ยวแห่ชมงานขบวนเทียนพรรษาของ 5 คุ้มวัดและชุมชนในพิมาย โคราชกันเนืองแน่น  ซึ่งผลประกวดขบวนเทียนระดับอำเภอปีนี้ "วัดบูรพาพิมล" คว้าที่ 1 ไปได้ พร้อมเข้าประกวดระดับจังหวัดพรุ่งนี้(17ก.ค)

นครราชสีมา-เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (16 กรกฎาคม 2562) นายจาตุรงค์ ถนอมกลาง ปลัดอำเภอพิมายหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เป็นตัวแทนนายอำเภอพิมาย เปิดงานแห่เทียนพรรษาพิมาย 2562 โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วน นักเรียนทุกโรงเรียน และประชาชน 15 ชุมชนในเขตตำบลพิมาย เข้าร่วมที่บริเวณถนนบูชายันต์ เขตเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา   โดยนายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ประเพณีแห่เทียนพรรษาถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน เพื่อส่งเสริม สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวพุทธ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพิมาย 

 

 

มีขบวนเทียนจากคุ้มวัดต่างๆในเขตเทศบาลตำบลพิมายเข้าร่วมประกวดหลายแห่ง อาทิ ขบวนเทียนวัดใหม่ประตูชัย ,วัดเก่าประตูชัย ,วัดบูรพาพิมล ,วัดสระเพลง และขบวนเทียนของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย   ส่วนขบวนเทียนวัดเดิม จะเป็นขบวนเทียนตัวแทนของเทศบาลฯ จึงไม่ได้เข้าประกวดในระดับอำเภอ โดยขบวนเทียนทั้งหมดจะแห่ไปรอบๆเขตเทศบาลตำบลพิมาย ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมายืนรอดู 2 ฟากฝั่งถนนกันอย่างเนืองแน่น ทำให้บรรยากาศการแห่เทียนของอำเภอพิมายเป็นไปด้วยความคึกคัก ซึ่งผลการประกวดขบวนเทียนพบว่า ขบวนเทียนของวัดบูรพาพิมล ได้ที่ 1 ตามด้วยขบวนเทียนวัดสระเพลง เป็นที่ 2  ,วัดใหม่ประตูชัย ที่ 3 และ วัดเก่าประตูชัย เป็นที่ 4  โดยหลังจากนี้ ทุกขบวนเทียนจะเคลื่อนไปร่วมตัวกันรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เขตเทศบาลนครนครราชสีมาในช่วงเย็น  เพื่อร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดนครราชสีมาในวันพรุ่งนี้

 

 

ศิลปะวัฒนธรรม