ศรีสะเกษ การท่องเที่ยวส่งเสริมเข้าพรรษาทำบุญไหว้พระ 10 วัด

16 ก.ค. 2562 15:02 น.
จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรเครือข่าย ภาครัฐ - เอกชน ส่งเสริมจัดโครงการ "ไหว้พระทั่วไทย สุขใจทั่วหน้า @ศรีสะเกษ ไหว้พระเมืองศรี ของดี 10 วัด" ภายใน 1 วัน

ที่ วัดเจียงอีศรีมงคงรัตนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายทรงพล ใจกริ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด, นางวาสิตา น้อยพรม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรเครือข่ายภาครัฐ - เอกชน ทั้ง 12 องค์กร หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกันจัดโครงการ “ไหว้พระทั่วไทย สุขใจทั่วหน้า@ศรีสะเกษ ไหว้พระเมืองศรี ของดี 10 วัด” ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดเป็นครั้งที่2 หลังจากที่เคยจัดมาแล้วเมื่อปีที่แล้ว ประสบผลสำเร็จเป็นอันมาก ได้มีพี่น้องประชาชน นักแสวงบุญเป็นจำนวนมากโดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน และสามารถที่จะเลือกเส้นทางที่จะเดินทางร่วมไหว้พระ 10 วัด ที่แยกออกเป็น 4 เส้นทางได้ภายใน 1 วัน

 

โดยในช่วงเช้ามีพิธีเปิดโครงการที่วัดเจียงอีศรีมงคลรันตนาราม พระอารามหลวง จากนั้นก็จะเดินทางไปที่วัดหลวงสุมังคลาราม และต่อไปที่วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ซึ่งจะมีองค์หลวงพ่อโต พระคู่บ้านคู่เมืองศรีสะเกษ ประดิษฐานอยู่ ซึ่งทุกวัดที่เดินทางไปถึง ทุกคนก็จะเดินทางลงจากรถ เพื่อเข้าไปในพระอุโบสถ กราบไหว้ ขอพร สมาทานศีล 5 ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนเป็นหมู่คณะ รับพระจากรพระคุณเจ้า พร้อมกับ เดินชมภายในวัด ที่ส่วนใหญ่สภาวัฒนธรรมจังหวัด ได้ทำการคัดเลือกวัดที่มีสถานที่เหมาะสมเพียงพอในการรองรับคณะที่จะเดินทางเป็นหมู่คณะใหญ่ และเป็นวัดที่มีสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นที่นิยมของพุทธสาสนิกชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงพระพุทธศาสนา เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของผู้คน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 22 อำเภอ มีวัดดังๆ มากมาย มีเกจิอาจารย์ที่เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชน ญาติโยมเป็นจำนวนมาก และที่เลือกเพียง 10 วัด ก็เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10

 

นางวาสิตา น้อยพรม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ในการจัดโครงการ “ไหว้พระทั่วไทย สุขใจทั่วหน้า@ศรีสะเกษ ไหว้พระเมืองศรี ของดี 10 วัด” ในครั้งนี้เป็นปีที่2 เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา ได้รับความนิยม และทุกคนก็เป็นสุขภาพในการได้ร่วมกันเป็นคณะหมู่ใหญ่ ตระเวนไหว้พระ 9 วัด ซึ่งปีนี้จัดเป็น 10 วัด ก็เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10 เนื่องจากมีผู้สมัครมาเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดแยกเป็น 4 เส้นทาง แยกไปตามวัดต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 22 อำเภอ ภายใน 1 วัน ตระเวนตามวัดต่างๆ ร่วมถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ทอดผ้าป่าค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าส่องสว่างแก่วัด ทั้ง 10 วัดในแต่ละสาย ซึ่งหากนักท่องเที่ยวอยากที่จะเดินทางมาให้จังหวัดศรีสะเกษ จัดทิปเช่นนี้ให้ ในช่วงเข้าพรรษานี้ ก็สามารถติดต่อประสานงานมาได้ที่สภาวัฒนธรรม หรือสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทุกวัน เพราะที่จังหวัดศรีสะเกษ มีวัดดังๆ เยอะ มีเกจิที่มีชื่อเสียงก็มากเช่นกัน

 

ท่องเที่ยว