พิมายแล้งหนักรอบ 10 ปี น้ำเขื่อนพิมายไม่พอจ่ายลงคลองชลประทาน

12 ก.ค. 2562 16:06 น.
นครราชสีมา - อำเภอพิมายโคราช แล้งหนักรอบ 10 ปี เขื่อนพิมายน้ำเหลือน้อยไม่พอจ่ายลงคลองชลประทานช่วยเหลือเกษตรกร ส่งผลให้ข้าวยืนต้นตายนับหลายหมื่นไร่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา ยังคงขยายวงกว้างออกไปมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย พบว่าผลผลิตของเกษตรกร เช่นข้าว ได้ยืนต้นตายเป็นพื้นที่กว้างนับหลายหมื่นไร่ ส่งผลให้เกษตรกรขาดทุนยับเยิน

ยับเยิน อีกทั้งช่วงนี้ฝนก็ไม่ตก ทำให้บ่อน้ำที่กักเก็บน้ำได้แห้งขอด จนเห็นสันดินโผล่ออกมาเห็นได้อย่างชัดเจน ส่วนคลองชลประทานที่มีการปล่อยน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ก็ไม่มีการบ่อยน้ำออกมา ยิ่งทำให้ส่งผลกระทบโดยตรง นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ได้มีการน้ำสัตว์เลี้ยงเดินออกหากินหญ้าข้ามหมู่บ้านหลายกิโลเมตร เพื่อหาอาหารประทังชีวิตรายวันไป โดยที่ไม่สามารถเพิ่งพาหน่วยงานรัฐได้

ด้าน นายอ้อน ใกล้สุข อายุ 63 ปี เกษตรกร เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำเขื่อนพิมายลดลงต่ำกว่าระดับประตูบานระบายเขื่อน ไม่สามารถปล่อยส่งน้ำให้กับประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนพิมายได้ ทำให้ปริมาณน้ำภายในคลองส่งน้ำชลประทานสาย-พิมาย-ดงใหญ่ ระยะทาง 20 กิโลเมตร น้ำแห้งขอดจนหมด ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองชลประทาน รวม 4 ตำบล อาทิ ตำบลชีวาน ตำบลดงใหญ่ ตำบลท่าหลวง และตำบลกระชอน เริ่มขาดแคลนน้ำใช้ เกษตรกรต้องช่วยเหลือตนเองตามมีตามเกิด ซึ่งในพื้นที่เป็นภัยแล้งซ้ำซากกว่า 10 ปี ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ไม่ว่าจะรัฐบาลยุคไหนก็ตาม