พช.ยกระดับโอทอปโคราช สร้างรายได้เข้าครัวเรือน ชดเชยผลกระทบภัยแล้ง

11 ก.ค. 2562 15:01 น.
นครราชสีมา - พัฒนาชุมชน ตรวจประเมินกลุ่มอาชีพโอทอปบัวใหญ่ ยกระดับสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและชาวบ้าน หลังต้องประสบปัญหาภัยแล้งทำให้ขาดแคลนรายได้เข้าสู่ครัวเรือน

นครราชสีมา-วันนี้ (1  กรกฎาคม 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พร้อมทีมงานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลดีเด่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจุดที่ตรวจประเมิน คือ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ บ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

โดยจะพิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการชุมชน และกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประกอบด้วย ศูนย์จัดการกองทุนบ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ , เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสูง , คณะทำงานขับเคลื่อนบทบาทสตรีตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้า ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่

 

ซึ่งนางสุนีย์ บุตรเนียร พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของจังหวัดนครราชสีมา ที่ชาวบ้านสามารถบริหารกองทุนชุมชนและกลุ่มกองทุนอาชีพพัฒนาบทบาทสตรีให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้กับชุมชนอื่นๆได้เอาเป็นแบบอย่าง โดยเฉพาะการผลิตสินค้าโอทอปที่ดึงเอาผลิตภัณฑ์และของดีภายในชุมชน มาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น เป็นการขยายตลาดจากชุมชนไปสู่ตลาดระดับที่ใหญ่ขึ้น และที่สำคัญ คือทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนเข้ามาสู่คนในชุมชนได้มากขึ้นด้วย ซึ่งปัจจุบันหลายพื้นที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง ทางพัฒนาชุมชนจึงพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือทั้งด้านเงินทุนและแนะแนวทางการหารายได้เสริม รวมถึง เปิดตลาดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้  เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านนอกจากทำการเกษตรเพียงอย่างเดียว

///////////////////