จัดงาน "วันของดีลำเพียก" หวังกระตุ้นตลาดผลไม้

11 ก.ค. 2562 09:05 น.
นครราชสีมา - โคราชกระตุ้นตลาดผลไม้ทางเลือกใหม่  จัดงาน "วันของดีลำเพียก" นำทุเรียน ขนุน สะตอ พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของพื้นที่มาท้าให้ลิ้มลองรสชาติดีไม่แพ้ที่ไหนในประเทศไทย

นครราชสีมา–วันนี้ (10 กรกฎาคม 2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี พร้อมด้วย นายสันติ แบ๊ะหลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ร่วมกันเปิดงาน “วันของดีลำเพียก”            ที่สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และของดีบ้านเอง ที่มุ่งประชาสัมพันธ์สินค้าและผลผลิตทางการเกษตรของตำบลลำเพียกให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากตำบล     ลำเพียก เป็นแหล่งที่มีการเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด ทั้งพืชไร่ พืชสวน อาทิ มันสำปะหลัง ข้าวโพด ผักและผลไม้ ซึ่งมีรสชาติดีไม่แพ้ที่ไหนในประเทศไทย


 

 

กิจกรรมภายในงาน มีการจัดบูธแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก และนวัตกรรมต่างๆ  การจัดแสดงสินค้าพื้นถิ่นของตำบลลำเพียก ทั้งผักผลไม้และงานฝีมือต่างๆมากมาย นอกจากนี้     ยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ทุเรียน ขนุน และสะตอ ที่ถือเป็นผลผลิตที่คนให้ความสนใจอย่างมากในขณะนี้ เพราะเป็นพืชสวนที่เติบโตได้ดีในสภาพอากาศพื้นที่ภาคอีสานซึ่งมีความแห้งแล้ง  อีกทั้ง ยังเป็นพืชทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งประชาชนที่เข้าชมงาน ต่างพากันเลือกซื้อสินค้าติดไม่ติดมือกลับบ้านกันอย่างคึกคัก