5องค์กรจับมือสร้างแรงงานผู้ต้องขังคุณภาพ ( super worker )

9 ก.ค. 2562 20:15 น.
พะเยา - พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือเรือนจำและภาคีเครือข่ายประชารัฐ 5 องค์กร สร้างงานแรงงานผู้ต้องขังคุณภาพ (super worker) ในเรือนจำ

            วันนี้ ( 9 กรกฎาคม 2562 ) ที่เรือนจำจังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ “ประชารัฐจังหวัดพะเยา ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ครั้งที่ 3” และเป็นสักขีพยานการทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่างเรือนจำจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และสถานประกอบกิจการ 5 แห่ง โดยมี นายคมน์ มีศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ รองประธานและเลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคเหนือ นายมานพ หาลือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา และนายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา และนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ให้การต้อนรับ   

             

            นายเสริมสกุล เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการทั้ง 5 ได้แก่ ร้านแสนสุขคาร์แคร์, วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนผสมหลังม ร้านลานนาถ่านอัดแท่ง, ร้าน ฟ การเกษตร และ หจก.นรินทร์ทรัพย์ ที่จะจ้างงานผู้ต้องขัง หรือจ้างทำของรายชิ้นระหว่างรับโทษในเรือนจำ        

พร้อมกันนี้ได้เป็นประธานมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้ต้องขังที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 4 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 และสาขาช่างฉาบปูน ระดับ 1 จำนวน 46 คน และมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ที่เรียกว่าไลเชนส์) จำนวน 8 คน ซึ่งถือว่าเป็น “แรงงานผู้ต้องขังคุณภาพ (Super worker)” ที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูงในตลาดแรงงาน ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ และนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวรายงาน            

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนา เรื่อง “แนวทางการสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง” ให้กับผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม หรือทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จำนวน 200 คน ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายคมน์ มีศรี, นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร, นายบุญชู กมุทมาโนชญ์, นายมานพ หาลือ, นายจรัส สุทธิกุลบุตร, นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน, และนายไพรัตน์ ขมินทกูล  โดยนายเสริมสกุล พจนการุณ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา                  ( นพพร / พะเยา )

ภาคประชาสังคม