อนค.โคราช ใช้ไม้เด็ด สกัดกลุ่มการเมืองท้องถิ่นโยนหินถามทางใช้ชื่อ อนค.ประชาสัมพันธ์หาเสียง

9 ก.ค. 2562 19:20 น.
นครราชสีมา - ในห้วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีหลายกลุ่มการเมืองท้องถิ่นพยายามโยนหินถามทางช่วงชิงพื้นที่กันอ้าง อนค.ให้การสนับสนุน อนุญาตให้ใช้ชื่อดำเนินการหาเสียง ทั้งๆที่ อนค.ส่วนกลาง ยังไม่มีนโยบายชัดเจนจะสนับสนุนใครและขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นจังหวัดไหนบ้าง แต่ อนค.พร้อมให้ความร่วมมือกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมีอุดมการณ์ จุดยืนไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของเผด็จการอย่างเด็ดขาด ขอชี้แจง อนค.โคราช ไม่มีอำนาจ บทบาทและอนุญาตให้ใช้ชื่อ อนค. ดังนั้นการใช้ชื่อ สัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อนค. โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากส่วนกลางถือเป็นการละเมิดทุกกรณี

 

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม  2562 ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) สาขาจังหวัดนครราชสีมา คณะทำงาน อนค. สาขา จ.นครราชสีมา ประกอบด้วยนายอุบล  เอื้อศรี อดีตรอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานที่ปรึกษา ฯ นายศุภกิจ  ศิริรัตนพล หัวหน้าคณะทำงาน ฯ และนายประธาน  คงเรืองราช ผู้ประสานงานและเลขาคณะทำงาน ฯ ร่วมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น  

 

นายประธาน ฯ เปิดเผยว่า กรณีมีกลุ่มบุคคลได้เปิดตัวกับสื่อมวลชนจะลงสมัครในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นพื้นที่ จ.นครราชสีมา และใช้ชื่อกลุ่มอนาคตใหม่ ได้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ อนค. โดยเฉพาะกลุ่มแฟนคลับ ก่อนหน้านี้ อนค. ส่วนกลาง ได้แถลงข่าวต่อสาธารณชนสนใจจะขับเคลื่อนภารกิจการเลือกตั้งท้องถิ่นและให้การสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่มีความพร้อมและสนใจลงสมัครการเมืองท้องถิ่นทุกระดับทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งมีนโยบายเน้นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทีมที่จะต้องมีโอกาสได้รับชัยชนะ การหาเสียงเป็นไปตามแนวทางของ อนค. และสร้างนวัตกรรมหาเสียง หาคะแนนเลือกตั้งไม่ละเมิดกฎหมาย ไม่ผิดจริยธรรม เสนอนโยบาย การบริหารที่เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติได้จริง หากทีมที่ อนค. สนับสนุนได้รับชัยชนะ ต้องมีพันธกิจบริหารงานท้องถิ่นปลอดการทุจริต เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดซื้อ จัดจ้างต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้จริง

 

 

ในห้วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีหลายกลุ่มการเมืองท้องถิ่นพยายามโยนหินถามทางช่วงชิงพื้นที่กันอ้าง อนค.ให้การสนับสนุน อนุญาตให้ใช้ชื่อดำเนินการหาเสียง ทั้งๆที่ อนค.ส่วนกลาง ยังไม่มีนโยบายชัดเจนจะสนับสนุนใครและขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นจังหวัดไหนบ้าง แต่ อนค.พร้อมให้ความร่วมมือกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองท้องถิ่นที่ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมีอุดมการณ์ จุดยืนไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของเผด็จการอย่างเด็ดขาด ขอชี้แจง อนค.โคราช ไม่มีอำนาจ บทบาทและอนุญาตให้ใช้ชื่อ อนค. ดังนั้นการใช้ชื่อ สัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อนค. โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากส่วนกลางถือเป็นการละเมิดทุกกรณี        

นายอุบล ฯ กล่าวว่า อนค.ได้เปิดกว้างให้โอกาสผู้ที่จะเข้าไปทำหน้าที่บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือเป็นตัวแทนประชาชน ต้องปราศจากการซื้อเสียง เนื่องจากเป็นปฐมเหตุให้เกิดการทุจริตและความเสื่อมถอยของการเมืองไทย อนค.จึงมีความชัดเจน ไม่มีหัวคะแนน เพื่อจัดตั้งการซื้อเสียง เราขายนโยบาย ความจริงและความซื่อสัตย์ไปแลกกับเสียงของประชาชน หากใครสนใจการเมืองรูปแบบใหม่ อนค.โมเดล ต้องการลงสมัครกลุ่มการเมืองในสังกัด อนค. ให้มาสมัครเป็นสมาชิก อนค. และศึกษานโยบาย อุดมการณ์ วิสัยทัศน์แนวคิดให้เข้าใจและลึกซึ้งก่อน หากไปกันได้และสนใจจริงๆ ให้คัดสรรบุคคลที่เหมาะสม โปรไฟล์เป็นที่ยอมรับของสังคม ให้รวบรวมกันเป็นทีม จากนั้นให้ส่งข้อมูลไปที่ อนค.ส่วนกลางโดยตรง ต้องผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน เช่นสืบเสาะประวัติ พฤติกรรมโดยรวมและให้ อนค.โคราช ช่วยหาข้อมูลทางลับเพิ่มเติมด้วย หากได้รับการอนุญาตจึงสามารถใช้ชื่อ อนค. ประชาสัมพันธ์หาเสียงได้

 

ด้านนายศุภกิจ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า อนค.มีนโยบายเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งต้องสมัครเป็นสมาชิก อนค.ก่อน เราจะไม่ส่งเฉพาะตัวผู้สมัครที่เป็นนายกหรือสมาชิกสภาบางคนเท่านั้น การใช้ชื่อ อนค.ในสนามการเมืองท้องถิ่น ต้องรวบรวมกันเป็นทีมจึงจะได้รับการพิจารณา ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ คาดจะเปิดระบบในวันที่ 15 กค.นี้