เด็กอาชีวะลงพื้นที่บริจาคกับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ฯ

11 ก.ค. 2562 08:10 น.
พะเยา-" เทคโนโลยีประชาพัฒน์ " ทำ 1300กับดักหนอนผีเสื้อข้าวโพดลายจุด ให้เกษตรกรอ.ดอกคำใต้ พร้อมลงพื้นที่ทำงานร่วมกับจิตอาสาฝึกการรับใช้สังคม

วันนี้ ( 9 ก.ค. 25862 ) ที่ไร่ข้าวโพดบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ อ.เมือง จ.พะเยา กลุ่มธุรกิจค้าปลีกทั้ง 3 ชั้นปี ได้ลงพื้นที่บ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา เพื่อนำขวดน้ำดักผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดกว่า 1300 อัน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในบ้านที่ ต.บ้านปิน ที่กำลังประสบปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพดระบาดหนักอยู่ขณะนี้     ื   

    นายบรรเจิด  บุญประเสริฐ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกสรอำเภอดอกคำใต้ เปิดเผยว่า  ดักจากขวดพลาสติกทั้งหมดนี้เกิดจากโครงการของวิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ จ.พะเยา ซึ่งมีโครงการให้นักศึกษาบำเพ็ญประโยชน์หรือบริการชุมชนในทุกภาคการศึกษา โดยดูจากปัญหาและความเดือดร้อนของชุมชนเป็นหลักแล้วลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือ ในปีนี้เลือกทำการทำกับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร           

 “ รู้สึกภาคภูมิใจกับแนวคิดของน้องๆนักศึกษา การสนับสนุนและเห็นความสำคัญของเกษตรกรของคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ถ้าสถานศึกษาหรือหน่วยงานองค์กรใดๆต้องการทำกับดักผีเสื้อหนอนข้าวโพดกระทู้ลายจุด สามารถติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่นั้นๆ เพื่อให้สอนวิธีการทำ หรือทำแล้วต้องการนำไปแจกจ่ายเกษตรกร สามารถติดต่อประสานงานได้ “ นายบรรเจิด กล่าว            

นางสุชาดา  สมชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ทราบว่ามีการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และมีการขอบริจาคขวดพลาสติกเพื่อทำกับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพด จึงนำเรื่องทั้งหมดเข้าที่ประชุมเพื่อขอมติกลับนักศึกษา เพื่อที่จะทำกับดักไปสำเร็จรูปบริจาคและให้นักศึกษาลงพื้นที่ไปดูปัญหาจริง อันจะเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างนักศึกษาและชุมชน ตลอดจนเข้าใจเรื่องความเดือดร้อนของเกษตรกรซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งครอบครัวก็มีอาชีพเป็นเกษตรกร       

ในการลงพื้นที่วางกับดักครั้งนี้ มีหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจและประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ร่วมกับนักศึกษา ซึ่งจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในภาระหน้าที่ บทบาทของแต่ละองค์กร อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือกันและกัน  พื้นที่ที่วางกับดักได้ในวันนี้คือ 52 ไร่ โดยดักดับแต่ละอันห่างกัน 64 ตารางเมตร และจะขยายไปเรื่อยๆจนกว่าการระบาดของหนอกกระทู้ข้าวโพดลายจุดจะหมดไปในฤดูกาลผลิตนี้          ( นพพร / พะเยา )