ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน นภอ.ระบุต้องปราบปราม

9 ก.ค. 2562 18:10 น.
จังหวัดศรีสะเกษ โดยอำเภอภูสิงห์ ร่วมกับกองกำลังสุรนารี ทำกิจกรรม "ปั่นร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ชายแดน" ขณะที่นายอำเภอระบุการปราบยาเสพติดตามแนวชายแดนเป็นเรื่องอยาก ต้องทำบ่อยๆ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ หน้าสำนักงาน กศน.ภูสิงห์ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายอรรคพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “ปั่นร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ชายแดน” โดยมี พันโท ธลัด พูลสวัสดิ์ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจที่3 กองกำลังสุรนารี เป็นผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้พี่น้องที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา โดยเฉพาะอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าใจในโทษ และพิษภัยของยาเสพติด เพื่อกระตุ้นเตือนให้เยาวชน พี่น้องประชาชน ได้ห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมหันมาช่วยกันในการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด ที่อาจจะถูกลักลอบเข้ามาทางชายแดน มาสู่เยาวชน ลูกหลานของไทย ทั้งอาจตกเป็นเครื่องมือของการลำเลียง การเสพ การส่งขายยาเสพติดตามแนวชายแดนได้

 

 

กิจกรรมในครั้งนี้เริ่มจากการเปิดกรวยถวายความจงรักภักดีต่อหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นายอำเภอภูสิงห์ นำกล่าวถวายความจงรักภักดี และนำกล่าวถวายคำสัตย์ปฎิญานว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งการเสพ การจำหน่าย หรือยอมให้ผู้กระทำผิด ใช้เป็นเครื่องมือในการลำเลียง ส่งยาเสพติดทุกชนิด และหากพบเห็นจะเป็นผู้หนึ่งที่กล้าที่จะออกมาแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมือง ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดทุกวิถีทาง จากนั้นนายอำเภอได้ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในเรื่องยาเสพติด พิษภัย และโทษของยาเสพติด ทั้งโทษต่อคนเสพ คนขาย คนส่งยา รวมทั้งโทษทางกฎหมายที่รุนแรงหากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งขอให้ทุกคนได้ร่วมกันในการป้องกัน เพราะยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญของชาติ ของประเทศ ทุกคนต้องช่วยกัน และจะต้องช่วยกันในทุกๆ วัน ต้องทำกิจกรรมบ่อยๆ ป้องกันบ่อยๆ ปราบปรามบ่อยๆ ให้ถือเป็นหน้าที่ ส่วนเรื่องอำนาจในการดำเนินการปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ อย่าได้อ้างว่าไม่มีอำนาจ ไม่มีหน้าที่ วันนี้ขอให้ทุกคนถือเป็นหน้าที่ ส่วนอำนาจให้เป็นของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไป

 

 

 

ในการดำเนินกิจการ “ปั่นร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ชายแดน” วันนี้อำเภอภูสิงห์ ได้รับมอบธงเพื่อการรณรงค์มาจากเขตอำเภอขุนหาญ เพื่อส่งต่อให้อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ในบ่ายของวันนี้ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่อไปจนครบทุกอำเภอตามแนวชายแดน ไทย - กัมพูชา ของประเทศไทย โดยในทุกอำเภอที่ธง “ปั่นร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ชายแดน” ไปถึงก็จะมีการพักเพื่อร่วมกับประชาชนในพื้นที่อำเภอนั้นๆ ทำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 1 วัน 1 คืน ก่อนที่จะเคลื่อนส่งต่อธง “ปั่นร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ชายแดน” ไปเรื่อยจนครบทั้ง 21 อำเภอ ที่อยู่ติดกับชายแดนของไทย

 

 

 

วิถีชุมชน