พ่อเมืองโคราชเดินหน้าผู้ว่าพาเยี่ยมวัด หวังสร้างคนดีผลักดันสังคมดีมีความเข้มแข็ง

9 ก.ค. 2562 20:00 น.
นครราชสีมา - พ่อเมืองโคราช เดินหน้าโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 หวังเชื่อมโยง "บวร" สร้างคนดี ผลักดันสังคมให้เข้มแข็ง บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น

นครราชสีมา-เช้าวันนี้(9 กรกฎาคม 2562) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ที่วัดศาลาเย็น อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา     เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่  เนื่องในเดือน    มหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และเพื่อสืบสานพุทธประเพณีที่ชาวไทยถือปฏิบัติสืบต่อกันมา  ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน  วัด  และโรงเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนในชุมชนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีส่วนร่วมสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้ดำรงอยู่


 

โดยกำหนดจัดโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ทุกๆวันธรรมสวนะหรือวันพระ เพื่อเปิดโอกาสประชาชนได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนากันมากขึ้น ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาเข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในชุมชน อันจะทำให้สังคมมีความเข้มแข็งและประเทศชาติมีความสงบร่มเย็น

 

////////////////

 

วิถีชุมชน