มข.เป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการและงานวิจัยทันตแพทย์นานาชาติ

8 ก.ค. 2562 21:05 น.
ขอนแก่น- คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและผลงานวิจัยสาขาทันตแพทยศาตร์ ระดับนานาชาติ มีมหาวิทยาลัย 30 แห่งจาก 13 ประเทศเข้าร่วมโชว์ผลงาน เน้นนวัตกรรมใหม่และเรื่องของดิจิตอล

วันที่ 8 ก.ค.2562 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ สาขาทันตแพทยศาสตร์ระดับนานาชาติ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 17 โดยมีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ ภายในงานมีการจัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์ทันตแพทย์ จากทั้งผู้ผลิตในและต่างประเทศ

 

 

            รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. กล่าวว่า องค์กรทันตแพทย์ของรัฐในประเทศ 11 แห่ง ได้ก่อตั้งมา 30 กว่าปีแล้ว มีการจัดประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้มีการส่งเสริมงานวิจัยเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เนื่องวาระครบรอบสี่ทศวรรษแห่งการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มข. องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จึงกำหนดให้มีการประชุมขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ในหัวข้อ Emerging Trends in Dentistry ภายใต้การสนับสนุนจากทันตแพทยสภา ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข สสส. เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทางด้านวิชาการ ทันตแพทยศาสตร์ศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกสถาบัน ซึ่งที่ผ่านมาจัดในระดับชาติ แต่ปีนี้พิเศษเป็นแบบนานาชาติ

 

 

โดยเชิญประเทศต่าง ๆ มานำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งคณบดีและผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ 30 แห่ง จาก 13 ประเทศทั่วโลก นอกจากประเทศในเซาท์อีสเอเชีย รวมทั้งไทยแล้ว ยังมี ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ญี่ปุ่น และฮ่องกง

 

 

 

หัวข้อของงานในประชุมครั้งนี้ คือ Emerging Trends in Dentistry ดูแนวโน้มใหม่ ๆ ด้านทันตแพทย์  มีการประชุม 3 วัน วันแรก เน้นเรื่องการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งปีนี้ เน้นดิจิตอลเทคโนโลยี เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาจากหลายสถาบัน ทั้ง มข.และวิทยากรจากภายนอก ทั้งเรื่องของแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ด้วย

 

 

            ส่วนอีก 2 วันเน้นงานวิจัยโดยตรง จะมีผู้มานำเสนอผลงานประมาณ 110 ผลงาน เป็นเรื่องของแนวโน้มใหม่ๆในงานวิจัย มีอินโนเวชั่น การวิจัยภายในช่องปาก เลเซอร์ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เรื่องของไบโอฟิล์ม เรื่องเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากหลากหลายด้าน

 

 

            รศ.รศ.ดร.ทพญ.วรานุช กล่าวอีกว่า โรคสำคัญในช่องปากที่สำคัญคอโรคฟันผุ โรคปริทันต์ ที่ยังคงเป็นกันมากและมีแนวโน้มสูง แม้ว่าวิวัฒนาการหรือองค์ความรู้พัฒนาไปมากแล้วก็ตาม และข้อสำคัญโรคในช่องปากไม่ได้จำกัดอยู่ที่ในช่องปาก สุขภาพของช่องปากสำคัญมากกับสุขภาพของร่างกาย ถ้าเราอนามัยช่องปากไม่ดี สามารถทำให้เกิดโรคทางระบบอื่นๆได้ พบว่าในงานวิจัยจะพบความสัมพันธ์ระหว่างช่องปากกับโรคหัวใจ โรคของระบบทางเดินหายใจ การคลอดบุตรที่ผิดปกติหรือแม้แต่อัลไซเมอร์ ความดันโลหิตสูง โรคต่างๆในร่างการมากมายที่พบแล้วสัมพันธ์กับช่องปาก เพราะฉะนั้น เราควรเน้นการดูแลสุขภาพช่องปากให้ดี อยากให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องนี้ งานวิจัยในปัจจุบันก็เน้นเรื่องความสัมพันธ์ช่องปากค่อนข้างมาก  

 

 

            และเรื่องที่จะมีการพูดถึงกันมากคือการจัดฟัน ในปัจจุบันการจัดฟันเป็นที่นิยมมาก โดยเฉพาะการจัดฟันเพื่อความสวยงาม ซึ่งติดเครื่องมือจัดฟันควรทำด้วยทันตแพทย์ ถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรไปติด โดยเฉพาะการติดโดยผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์หรือโดยไปซื้ออุปกรณ์จากทางอินเตอร์เน็ตแล้วมาติด เพราะไม่ปลอดภัย อุปกรณ์ถ้าเป็นโลหะ ที่อาจเป็นพิษ อุปกรณ์ต่างๆควรได้รับการยืนยันว่าเป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัย เมื่อติดเข้าไปจะกักเก็บเศษอาหารทำให้ทำความสะอาดได้ยาก อาจทำให้กระพุ้งแก้มระคายเคือง ถ้าหากติดโดยผู้ที่ไม่มีความชำนาญ ถ้าไม่มีความจำเป็นไม่ควรจัดฟัน ถ้าเห็นว่าในการบดเคี้ยวมีปัญหาควรทำ หรือถ้ามีฟันไม่สวยอยากทราบต้องรับการจัดฟันหรือไม่ให้พบทันตแพทย์ที่ชำนาญในการจัดฟันเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด ในการประชุมครั้งนี้ก็จะนำเรื่องนี้มาพูดคุย และยังพูดถึงวิทยาการใหม่ๆของการจัดฟัน จากผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยจากเม็กซิโกด้วย

 

 

 

 

คุณภาพชีวิต