ส.ส.ขอนแก่นเขต 2 ไฟแรงลุยแก้ปัญหาน้ำเน่าซ้ำซากเมืองขอนแก่น

8 ก.ค. 2562 20:50 น.
ขอนแก่น- ส.ส.ขอนแก่น เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เตรียมหางบสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแก้ปัญหาน้ำเน่าซ้ำซาก ย้ำต้องแก้ทั้งระบบ ทั้ง 3 ตำบล ศิลา พระลับและในเมืองของเทศบาลนครขอนแก่นที่บำบัดแค่ 50 เปอร์เซ็นต์

นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น เขต  2 พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่และได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์จากชาวบ้านตำบลพระลับและตำบลศิลา ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเสียเป็นเวลานานหลายปี โดยไม่มีแนวทางชัดเจนในการแก้ปัญหา ขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆ ทั้งการทำประมง จับปลาก็ไม่ได้ จับขึ้นมาก็มีกลิ่นเหม็นจากน้ำเสีย แม้แต่การทำเกษตร น้ำก็แทบจะใช้ไม่ได้ ปลูกผักก็ตายจากน้ำเน่า   

 

 

วันนี้ตนและผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาหารือกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมกับทางสิ่งแวดล้อมภาค 10 ได้แนวทางแก้ไขปัญหามากมาย โดยเฉพาะการสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย จะมีการดำเนินการหารือในระดับพื้นที่ ซึ่งหน้าที่ของผมหลังจากนี้ก็คงต้องไปหาแนวทางและหางบประมาณมาดำเนินการเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

            นายวัฒนากล่าวอีกว่า การแก้ไขปัญหาคือสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ได้มีแค่จุดเดียวที่พระลับหรือห้วยพระคือเท่านั้น แต่เมื่อฟังจากปัญหาทั้งระบบแล้ว หลักๆควรได้รับการทำระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม คือตำบลในเมือง เทศบาลนครขอนแก่น และตำบลศิลาคือลำห้วยศิลา จุดนี้รับน้ำมาจากหลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีชุมชนเยอะมาก ทั้งหอพักเพิ่มข้นเยอะมากตอนนี้ ซึ่งต้องยอมรับว่าตรงนี้เทศบาลศิลายังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย จุดนี้ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป

 

 

            “ถ้าจะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจะต้องทำทั้ง 3 จุด ปัญหาน้ำเสียในจังหวัดขอนแก่นจึงจะหมดไป จากที่รับฟังปัญหา ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครขอนแก่น น้ำได้รับการบำบัดแค่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นน้ำเสียโดยตรงแล้วสู่ลำห้วย ดังนั้นจุด ๆนี้ไม่ได้บำบัด ซึ่งเราจะต้องบำบัดให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ก่อนจะปล่อยลงลำห้วย”