มหกรรมหน้าหากนานาชาติสัญจรที่เมืองเลย

8 ก.ค. 2562 16:15 น.
เลย- จัดมหกรรมหน้ากากนานาชาติสัญจร ระหว่าง7-9 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้เด็ก เยาน นักเรียน นักศึกษา ได้ชม หลังจากงานใหญ่ประเพณีบุญหลวงการละเลนผีตาโขน

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 ก.ค. 2562  ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ (สัญจร) ภายใต้งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2562  ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค.2562  อย่างยิ่งใหญ่อลังการ 

 

ซึ่งช่วงดังกล่าวนั้นมีประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เ้ด็ก เยาวชนฯ  ไม่มีโอกาสเดินทางเดินทางไปร่วมงานได้  เพื่อต้องการให้เป็นที่รู้จัก เผยแพร่มหกรรมหน้ากากนานาชาติจากต่างชาติที่นำคณะมาร่วมแสดง  เป็นการประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม  จึงได้จัดแสดงสัญจรมหกรรมหน้ากากนานาชาติฯ ไปยังอำเภอต่างๆและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลย   

 

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน อำเภอเมืองเลย และอำเภอวังสะพุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายต่อเนื่อง ภายใต้วิสัยทัศน์ของประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า การลงทุนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอาเซียน และนานาชาติ ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

ศิลปะวัฒนธรรม