กลุ่มเกษตรกรทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

8 ก.ค. 2562 16:05 น.
ศรีสะเกษ- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรกรหมู่บ้านเห็นอ้ม ขับเคลื่อนการใช้วัสดุเหลือใช้มาทำเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562  ที่ ห้องเรียนธรรมชาติ  บ้านเห็นอ้ม  ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ   นายวิทยา  วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายทิวา  รุ้งแก้ว รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมามาเยี่ยมชม และให้กำลังใจ การทำปุ้ยอินทรีย์ ลดต้นทุนทำนาข้าว ช่วยเกษตรกร ทำนาข้าว โดยแต่เดิมเกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมี ส่งผลให้ดินมีความเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ผลผลิตที่ได้เริ่มตกต่ำ จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และมุ่งลดต้นทุนการผลิต 
 

 

 

 

นายวิทยา  วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ   กล่าวว่า  โดยส่วนใหญ่อาชีพหลักๆ ของบ้านเห็นอ้ม คือทำนา เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักสวนครัวเสริมในครัวเรือน  ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  เกษตรกรหมู่บ้านเห็นอ้ม จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มุ่งลดต้นทุนการผลิต   

 

 

 


 

ทั้งนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ   สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ    จึงได้เข้ามาแนะนำให้เกษตรกรนำวัสดุเหลือใช้  ปุ้ยคอก ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ ก็เป็นการลดต้นทุนในระดับหนึ่ง  เพราะการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นความต้องการของตลาดในปัจจุบันที่ผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น นอกจากต้นทุนการผลิตต่ำแล้ว คุณภาพของข้าวยังดีและปลอดภัยต่อตัวผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกด้วย ส่งผลให้วันนี้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนการผลิต ขับเคลื่อนการใช้วัสดุเหลือใช้มาทำเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรภายในกลุ่ม รวมถึงต่อยอดกันในชุมชนเพิ่มช่องทางหารายได้ให้มีความมั่นคงในอนาคตต่อไป"