กองสลากฯ ถวายเทียนพรรษา-ทอดผ้าป่า

7 ก.ค. 2562 18:15 น.
ศรีสะเกษ - กองสลากกินแบ่งรัฐบาล ถวายเทียนพรรษา ทอดผ้าป่าวัดชายแดนไทยเขมร ได้เงินมำบุญร่วม 510,667บาท

เมื่อเวลา10.39น.วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่วัดพระพุทธบาทภูสิงห์ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ไกลปืนเที่ยงชายแดนไทยเขมรบ้านศาลา หมู่ที่4 เป็นสถานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมด้านจิตวิญญาณของประชาชนบ้านศาลา หมู่ที่ 4 บ้านาศิลา หมู่ที่ 9ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พุทธศาสนิกชนทั่วไปวัดพระพุธบาท เป็นวัดที่มีรอยพระพุทธบาท สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ผู้คนได้เคารพกราบไหว้สักการะ แต่เป็นวัดที่ขาดโอกาส

นายณัฐพล เลิศสิริภัทรจิตรเจ้าหน้าที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมนายพูนสุข ขจรบุญหัวหน้าสำนักงานบริหารการเงิน รองประธานชมรมพุทธศาสนากองสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะร่วม 60คน ตระหนักถึงความสำคัญด้านพระพุทธศาสนายิ่งถึงเทศกาลวันสำคัญ”วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา”ที่จะถึงเร็ววันนี้

ได้รวมคณะผู้ใจบุญเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนานำเทียนพรรษา นำผ้าป่า นำอัฐบริขารที่จำเป็น ถวายจัตุปัจจัยถวายแก่วัด จำนวน 510,667บาท โดยมีพระครูถาวร รัตนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทภูสิงห์ คณะสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน  ชาวบ้านนับ 100 คน ร่วมให้การต้อนรับ อนุโมทนาบุญเพื่อการนำทุนสมทบการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ประมาณ 3,500,000 บาทและใช้ในกิจกรรมของวัดที่วัดไกลปืนเที่ยงชายแดนไทยกัมพูชาแห่งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิรมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวอีกด้วย 

 

ศิลปะวัฒนธรรม