เคาะแล้ว พ.ต.ท สมชาย เพศประเสริฐ ชิงสนาม อบจ.โคราช

7 ก.ค. 2562 19:34 น.
นครราชสีมา - " อนาคตใหม่นครชัยบุรินทร์ " เคาะ พ.ต.ท สมชาย เพศประเสริฐ ชิงสนาม อบจ.โคราช นายอนันท์ อาบสุวรรณ แจมเทศบาลนคร

  

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 กรกฎาคม  2562  ที่ศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) จังหวัดนครราชสีมา พบชาวโคราชที่สนใจปัญหาบ้านเมืองและต้องการลงสมัครในตำแหน่งผู้บริหารและสมาชิกสภาในฐานะกลุ่มการเมืองท้องถิ่นสังกัด อนค.โคราช เพื่ออาสาเข้าไปทำหน้าที่บริหารในองค์กรปกครองส่วนถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งทุกระดับได้ทยอยเดินทางมายื่นเอกสารการสมัครเป็นสมาชิก อนค.กันอย่างต่อเนื่อง

 

ต่อมาคณะทำงานประกอบด้วยอดีตนักการเมือง ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการและผู้นำชาวบ้านได้นัดประชุมหารือ เพื่อกำหนดบทบาท ทิศทางการทำงานและตรวจสอบคุณสมบัติโดยเน้นต้องมีโปรไฟล์การทำงานด้านสังคมและลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อขอมติเสนอรายชื่อเป็นผู้สมัคร อปท.ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในนาม “ กลุ่มอนาคตใหม่นครชัยบุรินทร์ ” ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์ ในที่ประชุมได้มติให้นายทวี  อภิชาตเสนีย์ อดีตที่ปรึกษาและคณะทำงานนายแพทย์สุรวิทย์  คนสมบูรณ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกลุ่ม อนค.นครชัยบุรินทร์ นายมงคล  ประดิษฐ์ค่าย ข้าราชการบำนาญสังกัดสำนักงานเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา เป็นเลขานุการและนายภูวิท  พิมพ์ทญากร ทำหน้าที่ปฏิคมและประสานงานกลุ่ม 4 จังหวัด  

  

นายทวี ฯ ประธานกลุ่ม ฯ เปิดเผยว่า ถือเป็นก้าวแรกและนิมิตรหมายที่ดีของภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์มีแนวคิดต้องการเปลี่ยนแปลงและยุติการผูกขาดอำนาจด้วยกลุ่มเดิมๆ คำตอบสุดท้ายประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด คณะทำงานที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วนได้นัดประชุมหารือและมีมติให้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานภาคการเมืองท้องถิ่นที่มีภารกิจประสานนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ อปท. และคัดสรร กลั่นกรองผู้ที่มีความประสงค์อาสามาเป็นตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ใน อปท. บรรยากาศวันนี้ได้เน้นสนามเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา และเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา ซึ่งเป็น อปท.ที่มีขนาดใหญ่และมีงบประมาณมากที่สุดในภาคอีสาน เบื้องต้นมีแคนดิเดตว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ. ฯ คือ พ.ต.ท สมชาย  เพศประเสริฐ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส) เขตจังหวัดนครราชสีมา หลายสมัย และนายอนันท์  อาบสุวรรณ อดีตสมาชิกสภา ทน. ฯ และอดีตผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ แคนดิเดตว่าที่ผู้สมัครนายก ทน. ฯ

“ ที่ผ่านมาโคราชมีปัญหามากมาย ประชาชนเดือนร้อนแต่ไม่ได้รับการเยียวยา แก้ไขทั้งๆที่มีศักยภาพ งบประมาณค่อนข้างมาก แต่การพัฒนาล่าช้าต่างจากจังหวัดขอนแก่น บุรีรัมย์ ฯ คณะทำงานจึงให้การบ้านผู้ที่อาสามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนลงพื้นที่แสวงหาข้อมูลและรวบรวมปัญหาส่วนไหนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรวมทั้งแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อนำมาสรุปเป็นแบบพิมพ์เขียว ชูประเด็นหาเสียงเลือกตั้ง คาดทุกสนามเลือกตั้งจะมีผู้สมัครครบถ้วนในเร็วๆนี้ ” นายทวี  กล่าว     1. พ.ต.ท สมชาย  เพศประเสริฐ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.)


2.นายอนันท์  อาบสุวรรณ อดีตสมาชิกสภา ทน. ฯ และอดีตผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์