สืบฮีตสานฮอยถ่ายทอดงานศิลป์ สู่เมล็ดพันธุ์ศิลปะมาตุภูมิ หวังสืบทอดวิถีคนพะเยา

8 ก.ค. 2562 13:20 น.
พะเยา- วัฒนธรรมพะเยา ผุดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์ ศิลปินเมืองพะเยา สู่เมล็ดพันธุ์ศิลปะมาตุภูมิ หวังสืบทอดฮีตฮอยประเพณี

           วันนี้ ( 7 ก.ค. 2562 ) ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุจอมทอง ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา กลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในอำเภอเมืองพะเยากว่า 30 คน ได้รวมตัวกันเพื่อเรียนศิลปะทั้งการวาดรูปและการปั้นพื้นฐานในโครงการส่งเสริมสังคมเอื้ออาทร ภายใต้การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยา กิจกรรมที่ 1. พัฒนาศักยภาพศิลปินเมืองพะเยา ในบริบทการถ่ายทอดงานศิลป์ ศิลปินเมืองพะเยาสู่เมล็ดพันธุ์ศิลปะมาตุภูมิ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา            

            นายจิรศักดิ์  เพชรสุทธิ์ ผอ.กลุ่มยุทธศาตร์และการเฝ้าฟังทางวัฒนธรรม เปิดเผยว่า การปลูกฝังเรื่องศิลปะให้กับเยาวชนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นรากฐานสำคัญต่อชีวิต โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความซื่อสัตย์ มีเมตตา ใจกว้าง กล้าคิด กล้าทำ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน จากประเด็นดังกล่าวการส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ศิลปะมาเป็นสื่อในการเรียนรู้นำมาสู่กิจกรรม “ การถ่ายทอดงานศิลป์ ศิลปินเมืองพะเยาสู่เมล็ดพันธุ์ศิลปะมาตุภูมิ “ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ศิลปินเมืองพะเยาได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แก่เด็กและเยาวชนเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นกิจกรรมที่สามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต            

            นายสมภพ ขันธกิจ หรือสล่าหนานแดง ช่างจิตรกรรมและประติมากรรมของจังหวัดพะเยา หนึ่งในศิลปินเมืองพะเยา กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะให้กับลูกๆหลานๆคนพะเยา ศิลปะมาตุภูมิคือเรื่องราวของคนพะเยา วิถีของคนพะเยา จึงอยากให้เยาวชนรุ่นใหม่สนใจศึกษาเพื่อให้หายสาบสูญไป            

            “ การถ่ายทอดงานศิลป์ ศิลปินเมืองพะเยาสู่เมล็ดพันธุ์ศิลปะมาตุภูมิ “ ในครั้งนี้ เปิดให้เรียนทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม โดยเด็กจะได้รับความรู้จากวิทยากร 7 ศิลปินเลื่องชื่อของเมืองพะเยา อ.พลังกร  สุรเดช อดีตนักเขียนการ์ตูนล้อการเมืองหนังสือพิมพ์เดลินิวส์,  อ.อุดม  ไชยวุฒิ,  อ.พิชญชิต  บุญนัด,  อ.ตระหนัก  ตรีรัตน์,  อ.อรุณ  ไชยเหล็ก และ อ.แทน  วาเพชร เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.-11 ส.ค. เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ รวม 12 ครั้ง                ( นพพร / พะเยา )  

ศิลปะวัฒนธรรม