ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-เมืองเก่าลำปางงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร

6 ก.ค. 2562 23:00 น.
ลำปาง- ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นครโดยมีนายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปางและชาวลำปางร่วมงานจำนวนมาก

ที่บริเวณลานวัดประตูป่อง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นครโดยมีนายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปางและชาวลำปางร่วมงานจำนวนมาก

 

ดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง กบเปิดเผยว่าเทศกาลท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นครกำหนดจัดงานตั้งแต่ วันที่ 5-7 ก.ค.2563  เป็นการาเขลางค์นครและเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในพื้นที่เมืองเก่าให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว  ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การให้บริการนั่งรถรางชมเยี่ยมเมืองเก่าเขลางค์นคร จำนวน ๙ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่ามะโอ ชุมชนปงสนุก ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง ชุมชนประตูตาล ชุมชนแจ่งหัวริน ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย ชุมชนประตูม้า และชุมชนช่างแต้ม การจัดนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลำปาง

 

นิทรรศการจำลองวิถีชีวิตและภูมิปัญญาพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม การทำตุงใบใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด ๑,๒๐ x ๙ เมตร การทำขนมพื้นบ้าน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองลำปาง และนิทรรศการการจำลองวิถีชีวิตและภูมิปัญญาพื้นบ้าน                 รับประทานอาหารแบบขันโตก รวมถึง การแสดงศาสตราคู่แผ่นดินถิ่นเขลางค์ ,การแสดงชุดงามลำปางเขลางค์นคร วันที่ 6-7 ก.ค.2562 แอ่วกาดเมืองเหนือ สัมผัสวิถีคนเมืองเก่า   นั่งรถรางชมมนต์เสน่ห์เมืองเก่า (ตามเส้นทางเมืองเก่าย่านท่ามะโอ) ขึ้นรถรางที่มิวเซียมลำปาง กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน  ณ  ถนนสายวัฒนธรรม  ขนมพื้นบ้าน / โคมล้านนา / เขียนชื่อตัวเมืองเป็นที่ระลึก ฝึกศิลปะการแสดง  ตบบ่าผาบฟ้อนเจิง ชมนิทรรศการภาพเมืองเก่าเล่าเรื่องลำปาง  ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน สะล้อซอซึง  การแสดง ชุดลัมภะกัปปะนคร การแสดง ชุดฟ้อนดาบ ฟ้อนเจิง การแสดงตีกลองสะบัดชัย เทศบาลนครลำปางขอเชิญชวนชาวลำปางนักท่องเที่ยวมาสัมผัสและท่องเที่ยวเมืองเก่าเขลางค์นคร กลิ่นไอเมืองเก่าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาพื้นบ้านชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย   

 

 

วิถีชุมชน