สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพวงมาลาถวายอาลัยแด่สรีรสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

6 ก.ค. 2562 15:59 น.
พะเยา- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพวงมาลาถวายอาลัยแด่สรีรสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( ปวง ธมฺมปญฺโญ )

วันนี้ ( 5 ก.ค. 2562 ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพวงมาลา ถวายแด่สรีรสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่กองพิธีการศพ เขต 9  อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ซึ่งมีพระนามาภิไทย ที่เป็นอักษรย่อ ของพระองค์ ถวายแด่สรีรสังขาร พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 และอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งมรณภาพลงอย่างสงบด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล            

โอกาสนี้ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้รับและอัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ไปประดิษฐานบริเวณด้านหน้าที่มีการตั้งสรีรสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ภายในพระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ โดยมีข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น และประชาชนจำนวนมาก ร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย           

อนึ่ง พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มรณภาพอย่างสงบด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต ที่โรงพยาบาลพะเยาพะเยา จากนั้นมีการเคลื่อนขบวนศพมาประดิษฐานและประกอบพิธีที่วัดวิหารหลวงวัดพระศรีโคมคำตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา                       ( นพพร / พะเยา )

ศิลปะวัฒนธรรม