7 พรรคบวก ซีกประชาธิปไตย จับมือร่วมแจมสนามการเมืองท้องถิ่นโคราช

5 ก.ค. 2562 21:05 น.
นครราชสีมา- บริบทของ อบจ.นครราชสีมา ถือเป็น อปท.ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) 48 เขต และมีงบบริหารจัดการเฉลี่ยปีละ 4,000 ล้านบาท ซึ่งมีงบมากที่สุดในประเทศไทย ที่ผ่านมาได้ถูกผูกขาดด้วยกลุ่มการเมืองเดิมๆ เมืองโคราชจึงไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรและมีปัญหาหลากหลายมิติ วันนี้จึงเป็นการรวมของผู้ที่รักประชาธิปไตย ซึ่งไม่จำเป็นต้องสังกัดอยู่ 7 พรรคการเมือง หากมีความสนใจสนามการเมืองท้องถิ่นทั้งสนาม อบจ. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และรักบ้านเมืองมีความต้องการพัฒนาโคราชให้เป็นมหานครสุรนารีที่สำคัญยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  

ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานพรรคประชาชาติ (ปชช.) สาขาจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  นายอุบล  เอื้อศรี อดีตรอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) จังหวัดนครราชสีมา นายอัครชา  พรหมสูตร กรรมการบริหาร ปชช. จ.นครราชสีมา นายกิตติพงษ์  พงษ์สุรเวช อดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา ในฐานะผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทย (พท.) จ.นครราชสีมา

 

และผู้แทนพรรคการเมืองซีกฝ่ายประชาธิปไตย รวมทั้งสิ้น 7 พรรคการเมือง ได้นัดประชุมหารือ เพื่อกำหนดบทบาทและขอมติการขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งจะมีการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งเดิมที่หมดวาระ โดยมีผู้สมัครสอบตกทั้งการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น อดีตข้าราชการบำนาญ นักวิชาการและผู้นำชุมชนจำนวน 45 คน ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์และปัญหาท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการแก้ไข

 

รวมทั้งให้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้สมัครนายก อบจ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แห่งแรกที่จะจัดการเลือกตั้งในช่วงปลายปีนี้ จึงต้องดำเนินการเตรียมผู้สมัครให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว วาระสำคัญเป็นการพูดคุยหารือการขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นแบบคู่ขนานจึงไม่มีความจำเป็นทั้ง 7 พรรคการเมือง ส่งผู้สมัครแข่งกันเอง ซึ่งเป็นการตัดคะแนน  

 

นายอุบล ฯ เปิดเผยว่า บริบทของ อบจ.นครราชสีมา ถือเป็น อปท.ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) 48 เขต และมีงบบริหารจัดการเฉลี่ยปีละ 4,000 ล้านบาท ซึ่งมีงบมากที่สุดในประเทศไทย ที่ผ่านมาได้ถูกผูกขาดด้วยกลุ่มการเมืองเดิมๆ เมืองโคราชจึงไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรและมีปัญหาหลากหลายมิติ วันนี้จึงเป็นการรวมของผู้ที่รักประชาธิปไตย ซึ่งไม่จำเป็นต้องสังกัดอยู่ 7 พรรคการเมือง

 

หากมีความสนใจสนามการเมืองท้องถิ่นทั้งสนาม อบจ. เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และรักบ้านเมืองมีความต้องการพัฒนาโคราชให้เป็นมหานครสุรนารีที่สำคัญยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีโอกาสสูงที่ทั้ง 7 พรรคจับมือร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ “ โคราชต้องเปลี่ยนแปลง ”   

 

นายกิตติพงษ์ ฯ กล่าวว่า นับเป็นบรรยากาศที่ดี ขบวนการรักประชาธิปไตยได้มีโอกาสมีพูดคุย จับมือร่วมกัน เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาเมืองโคราชไปในทิศทางเดียวกัน พท. ซึ่งถือเป็นพี่ใหญ่ของพรรคการเมือง โดยมีคะแนนรวมจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ร่วม 3.2 แสนคะแนน ยินดีที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง