เลย ผีอาละวาด ! เปิดงานวันแรก วันโฮม

5 ก.ค. 2562 17:35 น.
เลย- นทท.แห่เข้าเมืองเลย ร่วมงานวันแรก 'วันโฮม' ประเพณีงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ

 

เวลา 10.00 น. วันที่ 5 ก.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศงานประเพณีงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน และหน้ากากผีนานาชาติ ในวันแรกหรือวันโฮม ณ วัดโพนชัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. 2562 ในวันนี้มีพิธีเปิดงานวันโฮม ซึ่งเป็นวันแรกของงานประเพณีงานบุญ และการละเล่นผีตาโขน มีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าฯ เลย นายสนอง โสประดิษฐ์ รองนายก อบจ.เลย เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม เป็นประธานเปิดงานฯ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย เข้าร่วมงานบางตา เนื่องจากวันเป็นแรกและเป็นวันศุกร์

 

ในวันพรุ่งนี้เวลา 10.00 น. วันที่ 6 ก.ค. 2562 จะมีพิธีเปิดประเพณีงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน และหน้ากากผีนานาชาติ อย่างเป็นทางการและยิ่งใหญ่ ที่หน้าว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย มีขบวนแห่เทิดพระเกียรติ ขบวนเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ขบวนแห่ผีตาโขนเล็ก ใหญ่ ร่วมขบวนแห่ ตั้งแต่ตอนเช้าถึงบ่าย จะมีการละเล่นต่างๆ และเวลาประมาณ 14.00 - 15.00 น. จะมีพิธีแห่พระเวสสันดรและพระนางมัทรี เข้าเมือง

 

โดยสมมติให้สถานที่นอกวัดในบริเวณหมู่บ้านเดิ่น ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย เป็นที่พระเวสสันดรและพระนางมัทรีประทับอยู่ มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ พระเวสสันดรกับพระนางมัทรี และอัญเชิญพระเวสสันดรและพระนางมัทรี เสร็จแล้ว มีขบวนแห่ คือ ทำการแห่เข้าวัด ซึ่งสมมติว่าเป็นเมือง โดยอัญเชิญพระพุทธรูปนำหน้า ถัดไปมีพระสงฆ์ 4 รูป นั่งบนแคร่ตามหลัง ต่อจากนั้นจึงเป็นขบวนแห่บั้งไฟ โดยเอาบั้งไฟมามัดรวมกันบนแคร่และมี "เจ้ากวน" นั่งบนบั้งไฟ มีขบวนการแสดง ผีตาโขน การละเล่น สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในวันนี้ โรงแรม รีสอร์ทและที่พัก ถูกจับจองจนเต็มไปหมด

 

สำหรับ "ผีตาโขน" เป็นหน้ากาก มีลักษณะน่าเกลียดน่ากลัว นำมาสวมใส่พร้อมเครื่องแต่งกายที่มิดชิด แล้วเข้าขบวนแห่แสดงท่าทางต่างๆ ในระหว่างมีงานบุญตามประเพณีประจำปีของท้องถิ่นพื้นบ้าน การเล่นผีตาโขน มีเฉพาะงานบุญประเพณี ที่ภาษาพื้นบ้านอำเภอด่านซ้าย เรียกว่า "บุญหลวง" วันแรกเป็นวันรวม (วันโฮม) เป็นวันที่ประชาชนตามตำบลหมู่บ้านต่างๆ เดินทางมาร่วมงาน ซึ่งปกติจะนำบั้งไฟมาด้วย โดยเริ่มตั้งแต่เวลาป

 

ระมาณ 04.00 - 05.00 น. ทำพิธีอัญเชิญพระอุปคุตเข้ามาประดิษฐานอยู่ที่วัด โดยอัญเชิญก้อนหินจากแม่น้ำหมันใส่พาน ซึ่งสมมติว่าเป็นพระอุปคุตนำมาประดิษฐานไว้ที่หออุปคุต ข้างศาลาโรงธรรม ที่เตรียมจัดไว้แล้ว เชื่อว่าจะสามารป้องกันเหตุเภทภัยต่างๆ ที่จะเกิดในงานได้ เมื่อพิธีอัญเชิญพระอุปคุตเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการละเล่นต่าง ๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน เช่น เล่นเซิ้งบั้งไฟ ฟ้อนรำ การแสดงผีตาโขน การแสดงการเล่นต่างๆ เป็นต้น

 

ท่องเที่ยว