ชาวเขมราฐแห่ฟัง ส.ส.ใหม่พูดเรื่องเลือกตั้ง

5 ก.ค. 2562 12:15 น.
อุบลราชธานี - "ธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์" ลูกพรรค พปชร.เขต 6 อุบลฯ นำกกต.ออกให้ความรู้แก่ประชาชนในโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องนาท้องถิ่นและเสริมสร้างการเรียนรู้ การเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย มีชาวบ้าน 250 คน เข้าร่วมรับฟัง ,มีเจ้าหน้าที่กกต.และนักการเมืองในพื้นที่เป็นวิทยากร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ ห้องประชุมอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นายนายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 6 ว่างเว้นจากการประชุมสภา ที่กรุงเทพมหานคร  ได้นำเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)และนักการเมืองระดับจังหวัดอุบลราชธานี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างการเรียนรู้ การเมือง การปกครอง ตามรระบอบประชาธิปไตย เพื่อจะได้ให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้นกว่าเดิม

 

ในการอบรมเรียนรู้ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์ ส.ส.ในพื้นที่ของเขตเลือกตั้งที่ 6 อุบลราชธานี ได้มีการพบปะกับประชาชน หลังจากที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เพียงหนึ่งเดียวของพรรคพลังประชารัฐ

 

 

ที่ได้สอดแทรกเข้ามาเป็น ส.ส. แบบฉีกตำราของเซียนวิเคราะห์ทั้งหลาย มี ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังประมาณ 250 คน