แกะสลักต้นเทียนพรรษาเรื่ององคุลีมาลกลับใจปลูกฝังเยาวชนทำความดี

5 ก.ค. 2562 10:48 น.
นครราชสีมา - โรงเรียนในโคราช ใช้กิจกรรมแกะสลักต้นเทียนพรรษาเรื่ององคุลีมาลกลับใจ ปลูกฝังให้เยาวชนทำความดี รักษาวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา

นครราชสีมา วันนี้ (5 กรกฎาคม 2562) ในช่วงใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา บรรดาโรงเรียนหลายแห่งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ต่างก็ได้จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษาอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา คณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมแกะต้นเทียนพรรษา เพื่อใช้ในขบวนแห่เทียนในประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมทาง พระพุทธศาสนา นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ด้วยความใกล้ชิดพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมการแห่เทียนพรรษา ประเพณีไทยที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

นายโกเมนทร์ ฐานมั่น ครูผู้ฝึกสอนในรายวิชาการงานและอาชีพ โรงเรียนบัวใหญ่ เปิดเผยว่า กิจกรรมการหล่อเทียนและแกะต้นเทียนพรรษาของโรงเรียนบัวใหญ่ในครั้งนี้ ได้ทำต่อเนื่องกันมานานกว่า 40 ปีแล้ว เป็นการส่งเสริมวัฒนาธรรมท้องถิ่น และส่งต่อวัฒนธรรมกันจากรุ่นสู่รุ่น โดยให้เด็กได้เรียนรู้การปฏิบัติจริงโดย และที่สำคัญเพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จักการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยการดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย โดยทางโรงเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและชุมชนเป็นสำคัญ

สำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาของโรงเรียนบัวใหญ่ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้กำหนดให้เป็นเรื่องราวในพระไตรปิฎกตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดองคุลีมาลโจร โดยต้องการให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับองคุลีมาล ที่ถึงแม้จะเคยเป็นขุนโจรชั่วร้ายฆ่าคนมานับไม่ถ้วน แต่ต่อมาก็กลับตัวกลับใจได้ว่าไม่มีทางวันย้อนเวลากลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตได้จึงตัดสินใจออกบวชจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดแม้จะเคยผิดพลาดจนแทบถอนตัวไม่ขึ้นแต่เรื่องราวของขุนโจรผู้หลงผิด แต่เปลี่ยนชีวิตด้วยพระธรรมจนพ้นจากบ่วงกรรม คนนี้สามารถยืนยันประโยคที่ว่า “ไม่มีคำว่าสายสำหรับการกลับตัวเป็นคนดี” และอยากให้นักเรียนได้ซึมซับเรื่องราวเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี.

วิถีชุมชน