นทท.เริ่มทะลักสู่เมืองเลยร่วมงานผีตาโขน

4 ก.ค. 2562 17:25 น.
จ.เลย - ที่ท่าอากาศยานเลย บรรยากาศคึกคัก ด้วยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ .เริ่มทะลักสู่เมืองเลยเพื่อร่วมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ คาดมีนักท่องเที่บวมาเที่ยวงานกว่า 60,000 คน    

 

เมื่อเวลา 10.50 น.วันที่ 4 ก.ค.2562 ที่ท่าอากาศยานเลย   ถนนมลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.นางเยาวภา  โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเลยและนายนายวีระวัฒน์  ทะคง  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย  ร่วมให้การต้อนรับผู้โดยสาร นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทีมีความคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นช่วงการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ที่ อ.ด่านซ้าย ซึ่งกำหนัดจัดงานระหว่างวันที่ 5 – 7 ก.ค.2562  นี้  ที่ อ.ด่านซ้าย  จังหวัดเลย  ปีนี้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวสจะเข้าเที่ยวงานกว่า 60,000 คน    

 

ทางจังหวัดเลย โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดการแสดงชุดผีตาโขน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อต้อนรับประชาชน นักท่องเที่ยวใน ระหว่างวันที่ 4-7   ก.ค.2562 ณ ท่าอากาศยานเลย   นักท่องเที่ยวทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ได้ร่วมสนุกสนาน เต้น พร้อมถ่ายภาพกับนักแสดงผีตาโขน นำหัวผีตาโขนให้ผู้มาเยือนได้ลองใส่    พร้อมชูป้ายเชิญชวนมาเที่ยวงาน Welcom To Loei    ฮอดเลยแล้วก๋อ  ผีตาโขน@เลย  มาเทียว”งานบุญหลวง” ฮันแน๊ว  และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2562 

 

ท่องเที่ยว