ปลูกต้นไม้ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

4 ก.ค. 2562 17:09 น.
เพชรบูรณ์ - นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านปัญญาดี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน บ้านปัญญาดี อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม

 

นางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด กล่าวว่า อำเภอเขาค้อ ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ชุมชนบ้านรัตนัย และชุมชนบ้านปัญญาดี จัดทำโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อำเภอเขาค้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงฤดูร้อน และกระจายเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มากขึ้นส่งผลต่อระบบนิเวศ โดยรวมของจังหวัดและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อมาดูแลและพัฒนาพื้นที่ ทำให้ประชาชน และทำธุรกิจในบริเวณเขาค้อได้รับประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น

 

โดยในวันนี้เป็นการร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ และ ชมพูพันธุ์ทิพย์ ขนาดความสูง 4 เมตร จำนวน 2,400 ต้น บริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (บริเวณทางเข้าน้ำตกศรีดิษฐ์) พื้นที่ 50 ไร่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเขาค้อ