เฟ้นหาสุดยอดช่างฝีมือระดับภาคสู่สากล

4 ก.ค. 2562 16:06 น.
นครราชสีมา - -สุดยอดช่างฝีมือ พัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5โคราช เฟ้นหาสุดยอดช่างฝีมือระดับภาคสู่สากล

นครราชสีมา-วันนี้ ( 4 กรกฎาคม 2562 ) นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค  ครั้งที่  28 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  3-5 กรกฎาคม 2562  ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา และที่บุญถาวร สาขาโคราช  โดยแข่งขัน 6 กลุ่มสาขาอาชีพ  จำนวน 25 สาขา เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชน จำนวน  256 คน ที่เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถด้านทักษะฝีมือการประกอบอาชีพ  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าไปแข่งขันระดับชาติในปี พ.ศ. 2563 และยังได้ฝึกฝนอบรมอาชีพแขนงต่าง ๆ จากหลากหลายสังกัดด้วย


 

 

 

นายวิรัช  คันศร  ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพ และการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2513  ณ ลุมพินีสถาน กรุงเทพมหานคร  ถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือ ซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีต และมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ในช่วงกว่า 49 ปีที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง รวม 27 ครั้ง และในปีนี้ เป็นการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 28 ซึ่ง กลุ่มเป้าหมาย เป็นเยาวชนจากหลายสังกัด อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่าย (ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และนครนายก) และเยาวชนผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เป็นต้น เข้าร่วมการแข่งขัน 6 กลุ่มสาขาอาชีพ รวม 25 สาขา ซึ่งมีผู้สมัคร 406 คน ผ่านการคัดกรองเข้าแข่งขัน จำนวน 256 คน 


จำแนกเป็น กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร 6 สาขา ,กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ 3 สาขา ,กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร 2 สาขา ,กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 9 สาขา , กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม 3  สาขา  และกลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและ               โลจิสติกส์ 2 สาขา   โดยมีสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ให้การสนับสนุน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การแข่งขันสาขาต่างๆ จำนวน 10 ราย ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันเป็นตัวแทนระดับภาค จะเข้าร่วมแข่งขันระดับชาติ ในปี พ.ศ.2563 

 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตอาชีพของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่าย เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การสาธิตอาชีพการทำปลาท่องโก๋ สังขยา เกี๊ยวซ่า ข้าวเหนียวหมูฝอย  น้ำสมุนไพร เฉาก๊วยโบราณ  ขนมกุยช่ายทอด  และการทำขนมไทย ซึ่งผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา โทรศัพท์ 044 416947