อาชีวะทำความดี สร้างขวดดักผีเสื้อหนอนข้าวโพดแจกเกษตรกร

4 ก.ค. 2562 13:25 น.
พะเยา- สุดยอดอาชีวะจิตอาสา รวมกลุ่มกันทำขวดกับดักผีเสื้อ ตัดวงจรหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ส่งให้เกษตรกรที่ได้รับความเดือนร้อนและเป็นการป้องกัน กำจัดไม่ให้ลุกลามไปยังนาข้าว

            วันนี้ ( 4 ก.ค. 2562 ) ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ อ.เมือง จ.พะเยา  กลุ่มนักศึกษาวิชากลุ่มธุรกิจค้าปลีกเกือบ 100คน พร้อมใจกันนำขวดน้ำที่เก็บไว้จากการคัดแยะขยะ นำมาทำกับดักหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งกำลังสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโพดในจังหวัดพะเยา และขวดกับดักก็เป็นที่ต้องการของเกษตรกรเป็นอย่างมาก จึงรวมกลุ่มกันทำเพื่อนำส่งให้เกษตรกรฯ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้มาให้ความรู้     

        

            นางสุชาดา  สมชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ เปิดเผยว่า โครงการทำกับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เป็นหนึ่งในโครงการอาชีวะบริการของวิทยาลัยฯ ซึ่งในแต่ละครั้งที่ออกไปบริการชุมชน  ก็จะมีการเสนอปัญหาและสิ่งที่นักศึกษาจะเข้าไปช่วย โดยแต่ละเทอมก็จะทำไม่เหมือนหรือซ้ำกัน อยู่ที่ว่าชุมชนมีปัญหาอะไรและนักศึกษาจะช่วยเหลือ แบ่งเบาได้อย่างไร   

         

            นางสุชาดา กล่าวต่อไปว่า การทำกับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในครั้งนี้ก็เช่นกัน  นักศึกษาได้นำปัญหามาปรึกษากันว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดได้อย่างไร เมื่อตกผลึกความคิดว่าจะทำกับดักฯ จึงได้ประสานขอวิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้เพื่อมาให้ความรู้และวิธีทำดับกับฯดังกล่าว    

            

            นายบรรเจิด  บุญประเสริฐ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกสรอำเภอดอกคำใต้ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจมากที่รู้ทราบว่านักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีประชาพัฒน์ อยากจะทำกับดักผีเสื้อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรที่กำลังเดือดร้อนจากการถูกหนอนกระทู้ข้าวโพดระบาด ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสมควรเป็นแบบอย่างเยาวชนและแสดงให้เห็นว่านักศึกษาไม่ลืมราเหง้าของตนเอง เพราะส่วนใหญ่พ่อ แม่ก็เป็นเกษตรกร เชื่อว่าผลงานที่ออกมาจะสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างมหาศาลและหวังว่าเมื่อเขากลับภูมิลำเนาเขาจะนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ให้ชุมชนของเขาก็จะเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป  

( นพพร / พะเยา )