นายกเหล่ากาชาดฯ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในพระบรมราชูปถัมภ์

3 ก.ค. 2562 10:41 น.
เพชรบูรณ์ - นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย กรรมการกาชาด เพชรบูรณ์ เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่โรงพยาบาลเขาค้อ นางสาวรุ่งพิทยา คณะช่าง สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ นางอรุณศรี ศรีสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเขาค้อ ประธานแม่บ้านสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย กรรมการกาชาด เพชรบูรณ์ มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ ผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขาค้อ และเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชูปถัมภ์ หมู่ที่ 10 บ้านเพชรดำ ต.เขาค้อ หมู่ 10 และหมู่ที่ 7 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 3 ราย โดยมีคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปานสุขุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข็กน้อย ร่วมต้อนรับ

ภาคประชาสังคม