นพ.ไพจิตร์ ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

3 ก.ค. 2562 12:22 น.
เพชรบูรณ์ - นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ นวมินทราราชินี บ้านงิ้วงาม ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ นวมินทราราชินี บ้านงิ้วงาม ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และคณะ พร้อมด้วย นายอำเภอหล่มสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ นวมินทราราชินี บ้านงิ้วงามแห่งนี้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟู และให้การคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลหล่มสัก

ปัจจุบันมีบุคลากรสาธารณสุขประจำการ จำนวน 9 ท่าน มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 20- 35 คนต่อวัน ด้านการบริการสาธารณสุขได้รับความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานบริการสุขภาพแห่งนี้ ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ

 

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำข้อเสนอแนะในการตรวจเยี่ยมของ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ไปพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป จากนั้นนายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ นวมินทราชินี บ้านงิ้วงาม อีกด้วย

ของดีชุมชน