ขอนแก่นจัดงาน "ม่วนคักคักมักขอนแก่น"หนุนการท่องเที่ยวเมืองสมาร์ทซิตี้

2 ก.ค. 2562 14:40 น.
ขอนแก่น- เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมจับมือจังหวัดขอนแก่นจัดงาน "ม่วนคักคักมักขอนแก่น" สมชื่อเมืองหมอแคน แดนหมอลำ โชว์เส็งเป่าแคนเยาวชน เว้าผญา นิทานก้อม ล้อมวงกินข้าวพาแลง หนุนการท่องเที่ยวเมืองสมาร์ทซิตี้

       

   เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ที่สวนรัชดานุสรณ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน พร้อมเครือข่ายคณะทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน พื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลตำบลท่าพระ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน หอการค้าจังหวัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรม สมาคมไทสิกขา ชมรมนักร้องนักดนตรีจังหวัดขอนแก่น และอีกหลายหน่วยงานได้ร่วมกันจัดงานที่มีชื่อว่า “ขอนแก่นแดนศิลปวัฒนธรรม ม่วนคักคักมักขอนแก่น” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

         

นางสุมาลี สุวรรณกร ประธานสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์โดยใช้สื่อ “พหุวัฒนธรรม” โดยภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มีพื้นที่แสดงออกด้านศิลปวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อฟื้นฟูคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมให้เกิดการตระหนัก และสำนึกรู้ พร้อมสืบสาน โดยมีพ่อครูแม่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดและส่งต่อไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเกิดผู้นำในการใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัย รู้เท่าทันสื่อ ส่งต่อไปยังชุมชนและหมู่บ้านในพื้นที่ และเกิดการนำเอาสื่อศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจฐานราก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

          “การจัดงานเพื่ออยากให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้คนทั้งเมืองมีความสุข โดยการนำเอาศิลปวัฒนธรรม การแสดงแบบอีสาน การสาธิตทำผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น อาหารที่ดีมีคุณภาพมาจัดแสดง และนำเสนอให้คนขอนแก่นได้ร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งหวังจะให้เป็นต้นแบบในการดำเนินการเพื่อจัดพื้นที่ให้เกิดความสุขแก่คนทั้งเมืองด้วย ทางคณะทำงานเล็งเห็นว่า พื้นที่สวนรัชดานุสรณ์ เป็นพื้นที่ส่วนกลางของเมือง ที่เป็นประโยชน์ของส่วนรวม จึงอยากจะจัดกิจกรรมเพื่อหนุนเสริมความเข้มแข็งให้เมืองขอนแก่นโดยเฉพาะการท่องเที่ยวให้คนได้เข้ามาเที่ยวเมืองขอนแก่นมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม 2562 นี้”นางสุมาลี กล่าว        

  

ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า ยินดีมากที่ได้มาร่วมในบรรยากาศของงาน “ขอนแก่นแดนศิลปวัฒนธรรม ม่วนคักคักมักขอนแก่น” ที่มุ่งหวังสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับเมืองขอนแก่นของให้สมชื่อ เมืองหมอแคน แดนหมอลำ เป็นโอกาสดีที่งานนี้ ได้มาหนุนเสริมความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับเมืองขอนแก่นมากยิ่งขึ้น ทำให้เมืองมีจุดเด่น จุดขาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่หลังจากนี้คงจะมีคนพูดถึงเมืองขอนแก่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

      

 

    “ถือเป็นเรื่องดีมาก ที่การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการแสดง การสาธิต การร่วมกิจกรรมที่ทำให้คนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ได้มามีส่วนร่วม และที่สำคัญการแสดงทั้งหมดที่นำมาคือของดีของเมืองขอนแก่น ที่หาชมได้ยาก โดยเฉพาะการแสดงสตั้นท์แมนของตำบลท่าพระ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เพราะมีต้นแบบอย่าง พันนา ฤทธิไกร ซึ่งเป็นชาวตำบลท่าพระ และชาวจังหวัดขอนแก่น แม้จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม แต่ผลงานของท่านยังทำให้ทุกคนรู้จักเมืองขอนแก่นอยู่”นายสมศักดิ์ กล่าว         

 

สำหรับการแสดงในวันนี้ประกอบด้วย การแสดงหมอลำจาก สมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น การแสดงโปงลางจากนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจังหวัดขอนแก่น การแสดงรำวงย้อนยุคจากชุมชนท่าพระ การแสดงสตั้นท์แมนจากชุมชนท่าพระ การแสดงเป่าแคนของเด็กเยาวชนจังหวัดขอนแก่น และการเว้าผญา นิทานก้อม จากปราชญ์เมืองขอนแก่น

การจัดกิจกรรมรูปแบบเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นในทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน ครั้งต่อไปจะดำเนินการในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ สวนรัชดานุสรณ์ที่เดิม 

ท่องเที่ยว