พระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( ปวง ธมฺมปญฺโญ )

1 ก.ค. 2562 22:44 น.
พะเยา- สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงสรงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( ปวง ธมฺมปญฺโญ )

เมื่อเวลา 17.00น. ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ณ วิหารหลวงวัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา อัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพสรงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ( ปวง ธมฺมปญฺโญ )  โดยมี พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่เป็นองค์ประธานสงฆ์           

            พิธีการเริ่มจากจนท.กองพิธีฯอัญเชิญกล่องน้ำหลวงเข้าสู่พิธี พระพรหมมงคลเข้าสรงน้ำ ซึ่งประกอบด้วย น้ำหลวง น้ำขมิ้นและน้ำอบ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ปี่ กลองชนะเครื่องสูงประโคม จากนั้นตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์เข้ากราบลาสรีรสังขารหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าหน้าที่ประกอบพิธีสุกำ จากนั้นเจ้าหน้าที่กองพิธีฯ ได้นำหีบศพไปตั้งไว้หลังโกศเครื่องเกียรติยศ ปี่ กลองชนะเครื่องสูงประคม เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีฯพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ จากนั้นเวลา 19.00น. มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ช่วงที่1 และช่วงที่ 2 ตามลำดับ           

ในการนี้ได้กำหนดให้วันที่ 6 ก.ค.2562 ทำบุญครบสัตตมวาร ( ครบ 7 วัน ) วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ทำบุญครบปัญญาสมวาร ( ครอบ 50 วัน ) และวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ทำบุญสตมวาร ( ครบ 100 วัน )                    ( นพพร/พะเยา )