เลย-ลาว เชื่อมการท่องเที่ยววัฒนธรรมล้านช้าง

1 ก.ค. 2562 22:00 น.
จ.เลย - สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย พัฒนาโครงการการท่องเที่ยว ไทย-ลาว เพื่อยกระดับ ตง เชียงคานฯ ให้ติด 1 ใน 100 การท่องเทียวโลก GREEN DESTINATIONS

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 1 ก.ค.2562 ณ สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5)   นายธรรมนูญ ภาคธูป  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) เปิดเผยว่าโครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)และกรมการพัฒนาการท่องเทียว กระทรวงแถลงข่าวลาว วัฒนธรรรมและการท่องเที่ยว สปป.ลาว ตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชื่อมโยง 2 ฝั่งแม่น้ำโขง เลย-ลาว  “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง”    เริ้มขึ้นเมื่อปี 2558   ประกอบด้วย 16  โครงการ  โดยใช้งบประมาณของแต่ละฝ่าย   ถึงวันนี้มีขั้นตอนคงวามคืบหน้าเป็นลำดับ

 

โดยเฉพาะภาคเอกชน ผู้ประกอบการของทั้งสองฝั่งด้วย 2 เส้นทางคือ อุดร- หนองคาย- นครหลวงเวียงจันทน์- วังเวียง และ เส้นทางเลย- แขวงไชยะบูลี-หลวงพระบาง    ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการจากเมืองพัทยาคณะหนึ่ง  ของ  จ.ชลบุรี     ให้ความสนใจทีจะดึงนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงเพิ่มความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้นทั้งไทยและลาว อุตสาหกรรมการท่องร่วมกัน   โดยการเดินทางข้ามไปดูงานด้านความร่วมมือของภาคเอกชขน ผู้ประกอบการ

 

 

 ทั้งแขวงเวียงจันทร์และนครหลวงเวียงจันทน์ มีฝ่ายแถลงข่าวของลาวให้ข้อมูล บรรยายสรุปปีนี้มีโครงการ GREEN  DESTINATIONS   ล้านช้าง   และความก้าวหน้าอีกประการ คือท่องเที่ยวชุมชน    อาศัยการท่องเทียวเป็นเครื่องมือเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองฝั่งให้ดีขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนชุมชน ทำการคัดเลือกชุมชนต้นแบบขึ้นมา ทาง อ.เชียงคาน จ.เลย 1 ชุมชนและฝ่ายลาวแขวงละ 1 ชุมชน  ลงพื้นที่เรียนรู้เครื่องมือร่วมกันร่วมกับกรมการพัฒนาการท่องเที่ยวลาว     

 

ซึ่งทางอธิบดีกรมการท่องเที่ยวของลาวเองได้แสดงความประสงค์ให้ทางไทยจัดอบรมความรู้ด้านการท่องเที่ยวขึ้นที่ลาวอีกด้วย ส.ค. 2562   และผู้ประกอบของเมืองวังเวียงของลาว  ยังได้สนใจให้ทางเราข้ามไปจัดอบรมความรู้ด้านสื่อโซเชียลที่วังเวียง ในเดือน ต.ค.2562 อีกด้วย  เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ภาคเอกชนของลาว   จะเห็นว่าเรามีเกณฑ์และมีมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน   โดยใช้หลักเกณฑ์มาจากสภาการท่องเที่ยวยังยืนโลก  และเราทดลองจัดขึ้นที่ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เป็นการนำร่อง

 

จากนั้นก็จะทำการถอดบทเรียนจาก ต.เชียงคานไปขยายผลที่อื่นๆ    เพราะเราคาดหวังที่จะพัฒนา ต. เชียงคาน อ.เชียงคานฯ  ให้ติด 1 ใน 100 การท่องเทียวโลก GREEN  DESTINATIONS      ตลอดจนด้านอาหารพื้นเมืองพื้นถิ่นเพื่อรองรับนักท่องเทียวทุกระดับ ทุกชาติที่เข้ามาด้วยการจัดกิจกรรมขึ้นในเดือน ส.ค.2562  นี้ ที่ อ.เชียงคาน  ด้วย 

 

ท่องเที่ยว