โศกสลด ศิษยานุศิษย์เคลื่อนสรีรสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์กลับวัด

1 ก.ค. 2562 18:33 น.
พะเยา- เคลื่อนสรีรสังขารหลวงหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ จากโรงพยาบาลพะเยากลับวัดศรีโคมคำศิษยานุ รอรับด้วยความสลดอาลัย

            เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บรรดาศิษยานุศิษย์และชาวพะเยา พร้อมใจกันเคลื่อนสรีรสังขารหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปการ ( ปวง ธมฺมปญฺโญ ) จากห้อง ICU. พะเยาเพื่อกลับไปทำพิธีทางศาสนา ณ วิหารหลวงวัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา  ซึ่งทางกองพิธีการฯ เขต 09 พะเยา ได้มีการจัดเตรียมโกศแปดเหลี่ยมพระราชทาน พร้อมทั้งฉัตรเบญจา อย่างสวยสดงดงาม        

         ขบวนเคลื่อนสรีรสังขารประกอบด้วยจนท.กองพิธีการฯ จำนาน 16 นาย เป็นผู้เชิญสรีรสังขาร แต่งกายด้วยชุดสีกากี สนว.01 ตามด้วยกลุ่มแพทย์พยาบาลผู้ให้การรักษา นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาและขบวนสาธุชนศิษยานุศิษย์ โดยสรีรสังขารของหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ถูกบรรจุไว้ในโลงสีทอง เชิญไว้บนรถยนต์ประดับด้วยดอกกุหลาบสีขาว เหลือง ของเทศบาลเมืองพะเยา เคลื่อนจากโรงพยาบาลพะเยา โดยใช้เส้นทางถนนพหลโยธินเดิมช่วงผ่านสำนักงานคุมประพฤติ แขวงการทางพะเยา  สระว่ายน้ำธารธารา แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ ก่อนที่จะนำร่างของหลวงปู่ฯ วางไว้ตรงกลางวิหารหลวง            

            จากนั้นคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ได้ทำพิธีขออขมาสรีรสังขารหลวงปู่ฯ แล้วทำพิธีสรงน้ำศพ โดยเริ่มจากคณะสงฆ์ตามลำดับฐานา สาธุชน และศิษยานุศิษย์ตามลำดับ พิธีการสรงน้ำศพเริ่มตั้งแต่ 09.00น.-16.00น. จากนั้นจะเป็นพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพในเวลา 17.00น. เป็นต้นไป            

        ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม พร้อมฉัตรเบญจา ตั้งประดับเป็นเกียรติยศ ปี่ไฉน กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ๓ คืน

( นพพร/พะเยา )