แล้งหนักผลผลิตสับปะรดเลยทรุดกว่าร้อยละ 50

30 มิ.ย. 2562 20:13 น.
จ.เลย - พืชเศรษฐกิจเมืองเลย"สับปะรด"ผลผลิตลดลงกว่าร้อยละ 50 จากที่เคยได้ 10,900 ตัน/ปี เม็ดเงินกว่า 60 ล้านบาท เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนาน เกิดภาวะแล้งหนัก

 

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 มิ.ย. 2562 ณ  ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง  ถนนเลย-ด่านซ้าย   ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย    ผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมตลาดต้องชมตลาดผลไม้บ้านบ้านไร้ม่วง แหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดเลยและของภาคอีสาน   เห็นว่าผลผลิตพืชเศรษฐกิจปีนี้ผลผลิตลดลงบางตาในตลาดลดจากจากปีก่อนๆกว่าร้อยละ 50  เป็นสับปะรดที่มีความโดดเด่นด้วยรสชาติที่มีความหอม หวานกรอบ ฉ่ำ ไม่กัดลิ้น  เป็นที่นิยมของ ปัจจุบันเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมจำนวน 124 ราย จำนวน 1,140  ไร่  มีการส่งเสริมอาชีพให้ปลูกเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน เพื่อผู้บริโภคในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมานเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงส่งเสริมให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว

 

 นายประเจต  ขอดตำตัน อายุ 54  เลขที่ 105 หมู่ 1 บ้านไร่ม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย กล่าวว่า ร้านแม่น้องเจมส์ปลูกและตำหน่ายสับปะรดสดจากไร่ทุกวัน สับปะรดไร่ม่วงของแท้ 100% ทุกปีที่ผ่านมาผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากจนเก็บไม่ทันตกค้างเน่าเสียก็มาก โดยเกษตรกรบรรทุกรถจากไร่เข้าสู่ตลาดผลไม้แห่งนี้หนาตา พ่อค้า-แม่ค้าทั้งในจังหวัดเลยและต่างถิ่นนำรถบรรทุก รถปิคอัพมารับซื้อถึงที่ อีกทั้งประชาชน นักท่องเที่ยวผ่านไปมาก็แวะซื้อไปรับประทาน ไปเป็นของฝากคึกคัก เมือผลผลิตมากราคาจึงตกต่ำมากคือปีที่แล้วราคา จากไร่เพียง 5 บาท/กก.  ทางภาครัฐต้องเข้ามาช่วยมารับไปช่วยขายตามที่ต่างๆ   

 

"มาถึงฤดูการผลิตปี 2562 นี้      ประสบกับภาวะความแห้งแล้งหนักทั้งน้ำอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการการเกษตร ลำห้วย หนอง แหล่งน้ำแห้งขอดส่งผลให้ผลลิตลดต่ำลง 50-60 % เมื่อผลผลิตน้อยมากราคาก็ดีขึ้นเป็นเรื่องปกติของตลาดโดยมีราคาจากไร่อยู่ที่ 11-15 บาท/กก.เกษตรกรอยู่ได้หากราคาเกินกว่า 10 บาท/กก.    ผลก็เล็กลงและยังตายแล้งอีกจำนวนมาก    ปัญหาของเกษตรกรคือไม่มีผลผลิตป้อนตลาดผู้บริโภค   และราคาปุ๋ย วัสดุ คาใช้จ่ายกลับสูงขึ้น  ส่วนด้านคุณภาพความหวาน กรอบ ฉ่ำ ไม่กัดลิ้น นั้นคงเหมือนเดิมเป็นที่ติดใจของลูกค้ามาโดยตลอด" นายประเจตกล่าว

 

ขณะที่ นางเกศษิณ ลำมะยศ  เกษตรจังหวัดเลย  กล่าวว่า  สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ออกดสู่ตลาดในช่วงนี้คือสับปะรดที่มีพื้นที่ปลูกปี 2562 ในจังหวัดเลย รวม 17,587 ไร่  คาดว่ามีผลผลิตรวม 70,257 ตัน   มีผลผลิตเฉลี่ย 4 ตัน/ไร่   ในปีเพาะปลูก 2561/2562 ต้องประสบกับปัญหาฝนแล้งผลผลิตลดลงเฉลี่ยต่ำกวาปีที่แล้ว  โดยผลผลิตออกสู่ตลาดมากในเดือน พ.ค.-,มิ.ย.  ร้อยละ 65-85  ในเดือน ก.ค.ก็ออกสู่ตลาดทั้งหมดส่วนด้านราคาสับปะรดโรงาน 5-6 บาท/กก. สับปะรดบริโภคผลสดราคาขายส่ง  12-13  บาท/กก.  ราคาปลีกผลสด 10-20 บาท/กก.  กล่าวคือขึ้นยู่กับขนาด  ขาดเล็ก 10 บาท/กก.ขนาดกลาง  14-16  บาท/กก.และขนาดใหญ่ 20 บาท/กก.       

 

"ขณะนี้ยังไมมีปัญหาด้านปริมาณล้นตลาดหรือราคาผลผลิตตกต่ำ  สับปะระ จ.เลย  มีทั้งสับปะรดโรงงานและบริโภคผลสด   สับปะรดบริโภคผลสดลูกมากที่บ้านไรม่วง ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย   รู้จักกันแพร่หลายว่า”สับปะรดไร่ม่วง”  เนืองจากรชาติหวาย และไม่กัดลิ้น   ได้รับการรับรองมาตรฐาน LOEI THE BEST  ด้านการจำหน่าย นั้น มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงไร่และที่ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง เพื่อไปส่งให้กับพอค้าต่างอำเภอและต่างจังหวัด"เกษตรจังหวัดเลย  กล่าว

 

เกษตรจังหวัดเลย  กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปเป็นสับประกวน กล้วยแก้วสับปะรด แคร็กเกอร์ไส้สับปะรด  พายสับปะรด  โดยขายแบบผลสด 90% และ 10% เป็นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และเปลือกก็ทำเป็นปุ๋ยหมัก     สำหรับสับปะรดโรงงานปลูกมากใน อ.นาแห้ว ด่านซ้าย ภูเรือ และ อ. ท่าลี่    ขายส่งแบบส่งโรงงาน 80% (ตัดก้านตัดจุก)และอีก 20% ขายแบบบริโภคผลสด    จะมีพ่อค้าคนกลางรับซื้อจากเกษตรกรจากลุ่มผู้ปลูกสับประรดเพื่อบรรทุกรถไปส่งให้กับพ่อค้าต่างจังหวัด   ต่างอำเภอและลานรวบรวมผลผลิตตามทีสั่งซื้อ  เพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานแปรรูปสับปะรด ที่ จ.เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์และดระยอง

ติดต่อเกษตรกรได้ที่นายประเจตฯ โทร.  086-2226293 และ 085-6483629   

เศรษฐกิจภูมิภาค