สุดเท่!!! อบรมถ่ายภาพด้วยมือถือเพื่อส่งเสริมเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

29 มิ.ย. 2562 13:00 น.
พะเยา- เมืองพญาลอเปิดอบรมการใช้โทรศัพท์มือถือ ถ่ายภาพนิ่ง-เคลื่อนไหว ตามนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง หวังสร้างสื่อปลอดภัยเผยแพร่วัฒนธรรม

            วันนี้ ( 28 มิ.ย. 2562 ) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน นายวัชระ  ศรีคำตัน นายกสมาคมสื่อท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พร้อมนายชัยวัฒน์  จันธิมา บรรณาธิการพะเยาทีวี พร้อมคณะทำงานจิตอาสา”ครูมือถือ รุ่นที่ 1 “ ของจังหวัดพะเยา ได้พร้อมใจกันเปิดอบรมทักษะการใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า หรือบริการของชุมชนในเขต อ.จุน จ.พะเยา ตามนนโยบายตามนโยบายท่องเที่ยวเมืองรองโดยการสืบค้นหาอัตลักษณ์เมืองลอเมืองโบราณ เชื่อมโยงกับนกยูงป่าพันธุ์ไทยแท้ที่มีอยู่มากมายในพื้นที่ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมต่อจากกว๊านพะเยา โดยมีผู้ประกอบการเที่ยวกับลการท่องเที่ยวใน อ.จุน เข้ารับการอบรมกว่า 20 ราย            

            นายวัชระ เปิดเผยว่า การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมให้ผู้ประกอบการต่างๆในพื้นที่ หรือบุคคลที่สนใจในการเรื่องการใช้โทรศัพท์มือในการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์สินหรือบริการของตนเองหรือการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์วิถีวัฒนธรรม ขนบประเพณี หรือของดีในชุมชน ซึ่ง อ.จุนมีพร้อมทุกอย่าง  เพียงแต่ยังไม่มีใครนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์ออกสู่สายตาของบุคคลภายนอกอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม            

            สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการสอนตั้งแต่เริ่มจับมือถือ เรียนรู้คุณภาพและประสิทธิ์ภาพของโทรศัพท์มือถือของตนเอง การโหลดแอ็ป. เพื่อใช้ในการตัดต่อ ใส่เอฟเฟค ใส่ตัวอักษร  สอนการใช้ตาราง9ช่อง การจัดองค์ประกอบภาพ การล็อคโฟร์กัส การถ่ายทำและตัดต่อ การถ่ายทำในและนอกสถานที่ แล้วนำผลงานทั้งหมดนำเสนอเพื่อหาข้อบกพร่องในการนำเสนอ ซึ่งเชื่อว่าการเรียนผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงและสร้างนักข่าว/นักโฆษณาในระดับชุมชน เพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวพักผ่อน เรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม ขนบประเพณี โบราณสถานและนกยูงไทยแหล่งสุดท้ายของโลก                  ( นพพร / พะเยา )

ท่องเที่ยว