โคราชจัดโรดโชว์เสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีพร้อมเป็นเมืองอัจฉริยะ

27 มิ.ย. 2562 18:35 น.
นครราชสีมา - โคราชจัดโรดโชว์ ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ในอนาคต

นครราชสีมา วันนี้ (27 มิถุนายน 2562) ที่โรงแรมราชพฤก์ ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ  (Smart City Thailand Roadshow 2019) ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ และยกระดับความสามารถในการบูรณาการท้องถิ่นด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริการประชาชนได้อย่างสะดวกถูกต้องรวดเร็ว อันนําไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การประชุมและสัมมนา เชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ และการจัดแสดง เทคโนโลยีและนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ จํานวน 23 บูธ ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ทั้งหมด 220 คน จากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด สุรินทร์ และจังหวัดสระบุรี.

เศรษฐกิจภูมิภาค